Közélet

Készül az új járda a Mikebudai úton.

Készül az új járda a Mikebudai úton.

Mert bizony örömteli és jó hír, hogy hosszú évek után végre képviselő testületünk vette magának a fáradságot és pénzt biztosított arra, amire már nagyon régóta kellett volna: gyalogjárda építésére a Mikebudai út egy részére, az Ady Endre út egy részére és a Határ út egy újabb részére! További örömhír, hogy a pénzből jutott parkoló építésére a Tessedik utcán is!

Hűséges olvasóink előtt nem ismeretlen, hogy már 2013 májusában írtunk a központi parkkal kapcsolatban egy elütött kutya apropóján arról, hogy igencsak szükség lenne a Mikebudai úton a meglevő járda folytatására, mert az iskolába, vagy a belvárosba igyekvő, onnan hazafelé tartó gyalogosok, kerékpárosok konkrétan életveszélynek vannak kitéve a közlekedés során. (Igen, nekem ez a szakasz a vesszőparipám, mert a három érintett rész közül ez a legforgalmasabb és leginkább balesetveszélyes az én véleményem szerint.) Ez eleddig sajnos nem valósult meg.

 

Épülő járda a Mikebudai úton.

Épülő járda a Mikebudai úton.

Szerencsére most azonban van elmozdulás ezen a téren! A járdaépítés a gyalogos vasúti átjáróig tart és becsatlakozik a temető melletti autóbusz megállójába. – A villanyoszlopok áthelyezése megtöbbszörözte volna a költségeket, ezért inkább vállaljuk be, hogy figyelmesebben közlekedünk annak érdekében, hogy ne legyenek kék foltjaink! – A bekerülési összeg sem igazán fájdalmas, mindössze 14,7 millió forint! (A város költségvetésének nem egészen 1%-a!) Nem is értem, mi tartott ennyi ideig a képviselőinknek?! Az összeg akkor sem rázhatja meg a város költségvetését, ha hozzátesszük, hogy a Határ út 8,3 m Ft, az Ady utca pedig 6,4 millióba került. Természetesen nagyon fontos lenne a város gyalogosai számára, hogy ha nem is ekkora összeget, de minden évben 6 – 8 milliót ilyen célra fel lehessen használni! Mert legyünk őszinték: még számtalan neuralgikus szakasz, pont van Albertirsán, amire ráférne némi javítás, ahol szükség lenne a gyalogosok, a kerékpárosok közlekedését biztonságossá tenni! Természetesen tudom én is, hogy a biztonsághoz nem csupán megfelelő mennyiségű és minőségű járdára, kerékpárútra lenne szükség, hanem jogkövető, szabályos közlekedésre is! Hiszen gondolom mindannyian láttuk már a Pesti út – Vasút utca kereszteződésében az útpadkán egyensúlyozó, az autók között cikázó gyalogosokat, bicikliseket, avagy a megépült és használható járda ellenére a buszok-autók előtt kényelmesen, egymás mellett slattyogó gyalogosokat, netán babakocsit toló anyukákat a Határ út vasút felőli részén! Az is igaz viszont, Vasút út – Pesti út kereszteződésében igazán elférhetne egy gyalogátkelő is, hiszen ha valaki nem a piac oldalára születik, nem igazán tud oda átjutni piacnapokon, főleg szabályosan! (Az a kereszteződés egyébként is úgy rossz, ahogy van, tehát akár lesz elkerülő út ebben az évszázadban, akár nem, azzal ott kezdeni kell valamit, mielőtt valami nagyon csúnya nagy baj nem történik!)
De ne legyünk telhetetlenek, örüljünk annak, hogy végre elindult valami és próbáljuk biztatásunkkal, alkalmasint számonkérésünkkel, de főleg javaslatainkkal segíteni a döntéshozókat, hogy ezt a folyamatot most már ne hagyják kimúlni! Akkor talán eljuthatunk addig, hogy végre elkészül egy normális, de legalábbis közlekedhető kerékpár út a Pesti út totális közlekedési és parkolási káoszában is!

 

Kecser István felelős szerkesztő

– cser –

Egy település lakói akkor érzik jól magukat a városukban, falujukban, ha annak parkjaiban, közterein is felhőtlenül tudják eltölteni az idejüket. A felhőtlen időtöltéshez szervesen hozzátartozik, hogy természeti szükségleteiket is el tudják végezni, s ne ebek módjára kelljen elbújni a bokrok takarásába! Ezzel ugyanis nem csupán önmagukat alázzák meg, hanem fokozatosan válik élhetetlenné a terület és veszti el a célként meghatározott funkcióját, túl azon, hogy egészségtelen és veszélyes.

 

La-Li Húsbolt Albertirsa - vasárnap is nyitva

La-Li Húsbolt – Mindig friss áruval!

 

Albertirsa Mirelite ParkSajnálatos módon ezen a lejtőn indulhat el a Mirelite park is! Bár a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 99. § (1) a rendelkezik erről: Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket … a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani*. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett (becsült) lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. …
Ez azonban városunk főterén, pont, mire az alkalmas lenne a szabadidő kellemes eltöltésére, súlyos csorbát szenved! Nem csupán azzal a lehetetlen állapottal találkozunk, hogy bár fenti rendelet alapján – a (3) bekezdés részletesen szabályozza még a mennyiségét is! – a TESCO-ban kötelező lenne nyilvános WC-t üzemeltetni, s mintha még a város sem foglalkozna érdemben a polgárai életének komfortosságával! És ez baj! Hiszen milyen alapon várunk el jogkövető magatartást a polgárainktól, ha maga a jogalkalmazó sem foglalkozik a kötelezettségeivel?! Ráadásul eltűri azt is, hogy egy közhasználatú építmény üzemeltetője is ugyanezt tegye! De miért is ne tűrné el? Nincs erkölcsi alapja nem eltűrni! Hiszen a korábban kihelyezett konténer WC is valahogy, valamiért eltűnt.
Albertirsa, Mirelite ParkA parkot nem csupán egészséges felnőtt emberek, de idősek és gyerekek is használják. Ráadásul a távolabb lakóktól sem lehet elvárni, hogy ha rájuk jön a szükség, haladéktalanul autóba vágják magukat és igyekezzenek mihamarabb elérni az otthoni árnyékszéket! Egy idős embernek, főleg, ha vízhajtót szed, de a gyermeknek leginkább, aki hajlamos belefeledkezni a játékba, a visszatartott ürítés nagyon súlyos egészségügyi problémát okozhat! (Arról most ne beszéljünk, hogy a TESCO biztonsági őre azt tanácsolja a szülőnek, hogy a gyereket vigye a bokrok közé! – Ősember! – ) Mindezen felül a környéken több vendéglátóhely is akad, ám ezekben sincs, a létesítéshez pedig kötelezően előírt illemhely. Nem is értem, hogyan kaphattak működési engedélyt! Nem tudom, a jegyzőnek nem lenne-e érdemes átvizsgálni a törvényes működést és szükség esetén akár fel is függeszteni a működési engedélyt ezen hiányosság pótlásáig!
Ez az állapot elvezethet oda, hogy egyre kevesebben választják ennek a rengeteg pénzbe, munkába került, mára már valóban nagyon szép közösségi térnek a használatát sétálásra, játékra, találkozási pontként, s eredeti funkciója szerinti közösségi térként (most hagyjuk, hogy a környékes nincs egyetlen normális vendéglátó hely sem!).

Az elnéptelenedés nem csupán azért káros, mert egy drága pénzen létrehozott parkunk indulhat pusztulásnak, hanem esetleg fokozatosan veszik birtokba olyan elemek, akiket nem szívesen látunk a környezetünkben; virágzásnak indulhat a bűnözés.
Ne engedjük, hogy így legyen! Jó lenne, ha a városrész képviselője és a város vezetői is szívükön viselnék ennek az egyre szebb közparknak a sorsát! Bár tudom, hogy egy nyilvános illemhely kialakítása és működtetése nem egyszerű feladat, de ha valóban méltók akarunk lenni a nagy nehezen megszerzett jó hírnevünkre, akkor erről az apró, de fontos dologról sem szabad elfeledkeznünk! Ha a szándék megvan, előbb-utóbb a forrás is meglesz hozzá!

*Kiemelés a tőlem.

 

– cser –

Tudják Önök, hogy mi az a TAK vagy a TkR? Nem? Pedig érdemes lenne tudni! Az építésügy és az építés szabályozásának átfogó reformja keretében az Országgyűlés tavaly törvényt alkotott a „Településkép védelméről” – 2016. évi LXXIV. törvény – valamint a végrehajtás érdekében a Kormány kiegészítette a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendeletét.

Lakossági fórum 2017.06.14.Ennek szellemében volt a tegnapi napon megtartva egy lakossági fórum, ahol a városi főépítész, Körösztös Ágnes és Fazekas László polgármester tájékoztatta a -szerintem- gyér érdeklődőt és igyekezett választ adni a felmerült kérdésekre. Mindenek előtt megnyugtattak minket arról, hogy Debrecenben ezen a témájú lakossági fórumon mindössze 6-an, Cegléden pedig alig több mint tízen vettek részt.
Városunk főépítésze elmondta, hogy mennyire fontos egy település eredeti arculatának megőrzése. Kéri megjelentektől, hogy városunkban jártukban-keltűkben, amennyiben szép, megőrzésre alkalmasnak gondolt építészeti megoldást látnak azt fényképezzék le juttassák el a képet az önkormányzathoz. A képhez legyen mellékelve a készítő neve és a fénykép helyszíne (az sem baj, ha az ingatlan, ingatlanrész, kerítés, stb. tulajdonosának hozzájárulása is szerepel).
Az ilyetén módon kiegészített és az iroda által összeállított TAK a helyi tervezőmérnökök rendelkezésére lesz bocsátva, hogy a hozzájuk forduló építtetőknek ötleteket, támpontokat, segítséget adjanak egy-egy ingatlan kialakításában. A könyv csupán javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz majd meg. Célja a település arculatának egységesítése az építészeti emlékek megőrzése és átültetése a modern kornak megfelelő építészeti megoldásokba.
Tessedik iskola Táncsics utcai épületFazekas László elmondta az is, hogy a Völgyzugoly Műhely Kft. által tavaly vezetett hosszútávú fejlesztési koncepció tervezése már mintegy 95%-ban összeállt, a TAK azzal párhuzamosan futtatható, hiszen a két program nem egymásra épül, bár szorosan összefügg.
Lakossági kérdésre szóba kerültek a város jelentős egyedi értékeket hordozó épültei is, melyek sorsáról, védettségről és az ezzel kapcsolatos feladatokról hallhattunk tájékoztatást. Ebben külön foglalkozott polgármesterünk a Tessedik Iskola Táncsics utcai épületének speciális helyzetével. Hiszen az önkormányzat a tulajdonos, viszont a KLIK a fenntartó, s ez számtalan bonyodalmat okoz. (Ettől persze az a gyönyörű épület szívbe markolóan rossz állapotban van.)

Települési Arculati Kézikönyv (TAK):

A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.

Településképi rendelet készül(TkR):

Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a kerület vagy kerületrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.

No nem kell megijedni, nem fogok párhuzamot erőltetni a hazánkban mind gyakoribbá váló és Majdan téri véres mészárlásba fordult tüntetéssorozat között, amiben a felbőszült kijeviek Moszkváig zavarták helikopterével és két bőröndjével a választási manipulációval a legitimitás látszatával hatalomra került, a velejéig korrupt rendszert létrehozó és működtető, Putyin báb Viktor Janukovicsot! Távol álljon tőlem bármiféle politikai összevetés, főleg Ukrajnával! Én csak azt vettem észre, hogy a közútjaink állapota lassan, de biztosan változik olyanná, amilyen Ukrajnában van.

útállapotok régebben Ukrajnában

1

útállapotok Albertirsán napjainkban

2

Annak idején még azokon az utakon is lehetett normálisan közlekedni, aztán egyszer csak megjelentek kisebb nagyobb gödrök. Nem voltak veszélyesek, csak kicsit nagyobb odafigyelést követeltek meg az embertől. Még lehetett közlekedni, ám a bosszúság mindennapossá vált. No meg egyre gyakrabban kellett felkeresni a gumiszerelőket, aminek ők természetesen örültek. Az autósok kevésbé, hiszen bajnak, kárnak nincs gazdája, a hivatalok egymásra mutogattak, hogy kinek kellett volna rendben tartani az adott útszakaszt (Persze mindenki tudta, hogy az állami útkezelőnél is ellopnak egy keveset a pénzből, a megyénél is ellopnak egy kicsit, a járásnál is hullik belőle, helyben meg már mindegy, hiszen úgysincs annyi amennyi kellene! Ráadásul központi szinten mondták meg, hogy kivel szabad utat javíttatni. Ugye milyen jó, hogy ez nálunk nem így van?!). Persze a sok kicsi sokra ment, a maradványokat nem lehetett átvinni a következő évre/évekre, végül aztán kialakult a jelenlegi helyzet, amikor Kárpátalja egyes útjain 1. – 3. fokozatban lehet csupán haladni, ha nem akarok kárt tenni a kocsimban!

Albertirsa Köztársaság út

3

Útállapotok Pesti út, Albertirsa

4

Én csak azt nem értem, hogy az állítólag jobban teljesítő, Európára mindinkább felzárkózó, gyarapodó Magyarországon hol van az a nem kevés összeg, amit mindenféle útépítési hozzájárulás címen lekaszálnak a közlekedőkről?! Hogy van az, hogy itt a városunkban is van nekünk egy kormánypárti többségű önkormányzatunk és arra mégis képtelenek, hogy legalább a város legforgalmasabb kereszteződésében levő ukrajnai állapotokat megszüntettessék! Tudom, hogy ezért a legegyszerűbb lenne a polgármestert szidni, ám ennek az útnak a rendben tartása nem városi, hanem állami feladat. Legalábbis lenne! És ha a kormánypárti képviselők odatennék magukat? Tudnának hatékonyan lobbizni? Ha nem, akkor mi a fenének tartjuk őket? Akkor nem lenne jobb helyettük olyan, aki az állammal szemben pont annyira tehetetlen, de legalább a város érdekében tesz, dolgozik?

Persze nem akarom azt mondani, hogy a városon belül minden igencsak klassz, hiszen a Bicskei út egyre kísértetiesebben hajaz Kárpátalja mindinkább járhatatlan közúti állapotaira!
Csak az érdekesség kedvéért kérdezem: Lesz-e bármiféle pozitív változás, vagy megvárjuk, amíg ilyenek lesznek útjaink:

Útállapotok Ukrajnában

5

Csak megjegyzem, imígyen képletesen, hogy ez az út nem Európába, hanem sokkal inkább Ázsiába vezet!

A képeken csupán két utca részlet készült Kárpátalján. Várom a megfejtéseket, hogy melyikek azok!
A helyes megfejtők egy-egy „GRATULÁLOK!” feliratot kapnak!

Láss a polcok mögé!2017 március 17-én pénteken “Láss a polcok mögé!” címmel rendezett kiállítást a Magyar Természetvédők Szövetsége nevében a Homokrészi Tanyavilágért Egyesület. A téma feldolgozói alapvetően a tudatos vásárlásra, a környezet és a hazai termékek védelmére kívánták felhívni a figyelmet.

Már a címbeli kérdés is baljós. Nem alaptalanul. Mert azt mondják, hogy az emberiség soha a történelmében még nem evett ilyen sokat és ilyen rosszat. Ez utóbbin azt kell érteni, hogy élelmiszereink beltartalmi értéke az évszázados műtrágyahasználat miatt a töredékére csökkent és tele vannak vegyszerekkel. A Művelődési Házban egy hétig tartó kiállítás ezekre a problémákra hívta fel a figyelmet és arra adott tanácsokat, hogy mit tehetünk ellenük.

 1. Alakíts ki tudatos vásárlási szokásokat!
  Láss a polcok mögé!
  Ne legyenek illúzióid. A marketingtudomány ma már többet tud rólad, a tudatalattidról mint te magad önmagadról. És ki is használja. Tudja, hogy a szupermarketekben mit hol kell elhelyezni, milyen színeket kell alkalmazni, milyen formák keltik a „sok” illúzióját, hogy TE, a vásárló minél többet vásárolj. Olyat is, amire nincs is szükséged.
  Elárulok egy trükköt. Itt volt a kétdecis gyümölcsjoghurt. Valamikor. Mert ezzel az történt, hogy csináltak négy kisebb pohár gyümölcsjoghurtot, amit csak egyben lehet megvásárolni. Ügyes, nem? Te, a vásárló mind a négyet meg kell, hogy vásárold, ami több mint két deci. Ha akarod, ha nem. Ha egy jól megszokott terméked kiszerelését megváltoztatják, ott mindig gyanakodni kell arra, hogy vagy a mennyiség lett kevesebb ugyanolyan áron, vagy többet vásárolsz belőle, mint korábban. Egy biztos: Te jársz rosszul.
  Tehát:
  Állíts össze bevásárlólistát otthon azokról az árukról, amire valóban szükséged van. És ne térülj el! Gondolj azokra az élelmiszerekre vagy árukra, amik korábban a kukában végezték.
 2. Gondolsz az ökológiai lábnyomra?
  Láss a polcok mögé!Vagyis arra, hogy vajon mennyi energiát emésztett fel, amíg az étel a polcokra került?
  – A nagyüzemi termelés energiaigényes, manapság becslések szerint minden 1 kcal energiatartalmú élelmiszer előállításához 0,7 kcal energiát használunk fel (műtrágya, növényvédő szerek, érésgyorsítók stb. előállítása)
  – Mennyit utazott az élelmiszer, míg odaért az asztalodra? A szomszédtól van, vagy több ezer kilométert utazott? Manapság a legtöbb energiát az élelmiszerek szállítása igényli.
  – Gondoltál arra, hogyan van becsomagolva? A fölösleges csomagolóanyagnak mind az előállítása, mind a megsemmisítése energiát emészt fel. Ha ugyan nem a környezetet fogja szennyezni.
  Tehát:
  Válaszd a helyi terméket! Azon kívül, hogy a szállítása nem szennyezi a környezetet, ezzel is a helyi termelőket támogatod.
  – Válaszd azt a terméket, aminek éppen szezonja van! Minek kell télen epret enni, amikor ott van a magyar alma? Az az eper több ezer kilométert utazott, vagy fűtött fóliában termesztették. És az íze sem olyan, mint a májusinak.
  Válaszd a bio terméket! Ez egy olyan téma, amelyről önmagában köteteket lehetne írni. Legyen itt elég annyi, hogy ha piacon vagy boltban vásárolunk bio terméket, azon rajta kell hogy legyen a HU-ÖKO-01 vagy HU-ÖKO-02 jelzés. Ez jelenti azt, hogy a Biokontroll Hungária Kft. vagy a Hungária Ökogarancia Kft. ellenőrizte a termelőt és a terméket is. De ha Te, kedves vásárló valamennyire otthonos vagy a biokultúrában és tudod azt, hogy a szomszéd utcában a Pista bácsi bio módon kertészkedik, akkor nyugodtan vásárolj tőle.
  Drágák-e a biotermékek? Pista bácsitól valószínűleg nem annyira. A külföldi tapasztalat az, hogy a biotermékek ára csak átlagban 30%-kal haladja meg a konvencionális élelmiszerek árát. Hazánkban is ez lenne a helyzet, ha a kínálat – és a kereslet – nagyobb lenne. OK. Dolgozunk rajta.
 3. Fair trade = Méltányos kereskedelem
  Láss a polcok mögé!Gondoltál már arra, hogy kik a vesztesei és a nyertesei az élelmiszer biznisznek?
  A nagy áruházláncok egyértelműen profitot profitra halmoznak. Te, vásárló, az alacsony árak miatt nyertesnek érzed talán magad. A piac harmadik szereplője a termelő. Akitől belistázási díj, polcdíj, parkolási díj, takarítási díj és egyéb jogcímeken szednek sápot az áruházláncok, majd az áru elkelte után 60 vagy 90 napra fizetnek.
  Vagy itt vannak a trópusi termékek, amelyeket főleg fejlődő országokban termesztenek. Vegyük például a kakaó példáját. A kakaó egy folyamatosan érő termés. Gépesíteni ezért nem lehet, kis farmokon termesztik. Ghanában, az egyik legnagyobb kakaótermelő országban, sok-sok kis farmer áll szemben néhány nagy multinacionális kereskedő céggel, amely könyörtelenül lenyomja az árakat és kihasználja a termelők gyengeségét. Éppen ezért virágzik a gyermekmunka. Itt nem valami családi munkára vagy fiatalok önkéntes munkája bohóckodásra kell gondolni. Ezek a gyerekek kemény machetével dolgoznak a tűző napon és nem iskolába járnak. Mire felnőnek, behozhatatlan hátránnyal kezdik a felnőtt életet. Hát ez az ára az olcsóságnak.
  Tehát:
  Vásárolj olyan terméket s olyan helyről, amely biztosítja azt, hogy a termelő megkapta azt a méltányos árat a termékéért, amelyből el tudja tartani családját. Ennek már komoly mozgalma is van, sorra nyílnak a „Fair Trade” boltok, amelyek csak ilyen árukat árulnak. Sajnos nálunk még nincs ilyen, de „Fair Trade” logóval ellátott áruk már vannak. Keresd és válaszd a „Fair Trade” árukat!

A „Láss a polcok mögé!” kiállítás megnyitóján ezekről is szó volt, de tágabb értelemben nem csak az élelmiszer, hanem minden áru tudatos vásárlásáról. És dr. Janik Zoltán jóvoltából a magyarországi jogi környezetről is. Valamint megnéztünk egy filmet arról, hogy a kis családi gazdaságokat hogyan szorították ki a húsgyárak és milyen módszerekkel dolgoznak. A Mátrix című film tízperces parafrázisa „Meatrix” címmel az interneten magyarul is megtekinthető.

A Művelődési Ház kiállítótermében ezen az egy héten „csak” mellékszerep jutott a művészetnek, amennyiben az üzeneteket egy nemzetközi fotópályázat nyertes fotói támasztották alá képekben. Meg vagyok győződve arról, hogy a nagyvárosi kiállítóterek után nem volt hiábavaló egy ilyen „kis” helyre is idehozni a kiállítást.

                                                                                                        Malya Carmen
Homokrészi Tanyavilágért Egyesület

 

A rendőrségtől semmiféle segítséget nem kapó életveszélyben lévő bántalmazott nő éppen úgy előítéletek és diszkrimináció áldozata, mint a munkahelyéről kirúgott, mindenhonnan kitagadott és ezért öngyilkosságot elkövető meleg férfi. A munkát kapni nem tudó, és ezért a létminimum alatt tengődő, mélyen a szellemi képességei alatt teljesíteni kénytelen mozgássérült éppen úgy előítéletek és diszkrimináció áldozata, mint az a roma gyerek, akit kizárólag a származása miatt irányítanak kisegítő iskolába, eleve elzárva tőle a teljes élet lehetőségét.
A szociálpszichológiában a kezdetektől fogva jelen van a társadalmi hierarchia és elnyomás kérdésköre, olyan témákon keresztül, mint az autokratikus vezetés, a csoportközi viszonyok vagy az előítéletek, egyenlőtlenség kérdése.

 

 

„Gengszterváltás” után robbant:

A rendszerváltást követő válsággal együtt járó megrázkódtatás súlyosságát nagymértékben fokozta az, hogy sem a szociálpolitika, sem a családok nem voltak felkészülve arra, hogy olyan problémákat kezeljenek, mint amilyeneket a tömeges munkanélküliség, a nagymértékű elszegényedés vagy például a tömegméretű hajléktalanság felvet. Nem szorul különösebb bizonyításra, hogy olyan országban, ahol teljes volt a foglalkoztatottság, ahol állampolgári jogon járt valamiféle, ha nem is nagyon magas szintű társadalombiztosítási ellátás, ahol az „alapfogyasztást” központilag támogatták, minőségileg újfajta helyzetet eredményez a tömeges munkanélküliség megjelenése, a társadalombiztosítás és az egész állami újraelosztási rendszer megingása. Ez az új típusú szegénység legelőször és legerőteljesebben az állami nagyipar tanulatlan munkásait érintette, közöttük is mindenekelőtt a romákat. Különösen reménytelen helyzetbe kerültek az ilyen családokból kikerülő fiatalok, valamint azok az ötven év feletti, tanulatlan munkások, akiknek ma már jóformán semmi esélyük sincsen arra, hogy új munkát találjanak maguknak. Ők ma a harmadik világ szegényeinek szintjén élnek, és merev, szinte átléphetetlen határ választja el őket a társadalomnak attól a részétől, amelyiknek jó esélye van arra, hogy néhány évtizeden belül megközelítse az európai uniós országok állampolgárainak átlagos életszínvonalát.
Véleményem szerint a társadalmi egyenlőtlenségek nélkülözhetetlen velejárói az emberi világnak viszont az egyenlőtlenségek mértékének csökkentésére irányuló törekvés és az esélyegyenlőség támogatása igen fontos dolog egy állam esetében. Ez csak akkor jöhet létre, ha az állam polgárainak tulajdonát, méltóságát és más alapvető jogait tiszteletben tartja, mindemellett biztosítania kell azt is, hogy a társadalmat alkotó közösség egységes jogokkal rendelkező polgárokból álljon. Ezt pedig csak úgy tudja elérni, hogy aktív közreműködésével megteremti (de legalábbis törekszik) az állampolgárok tényleges, életkoruktól, nemüktől, származásuktól, egészségi állapotuktól, vagyoni helyzetüktől független egyenlőségét.

A szegénység kultúrája:

Társadalmi egyenlőtlenségről akkor beszélünk, ha az egyének, családok vagy bizonyos csoportok helyzete a társadalomban nagy különbségeket mutat. Az egyenlőtlenség megnyilvánulhat a társadalmi pozíciók közötti egyenlőtlenségekben (jövedelem, vagyon, munkakörülmények, lakásviszonyok, műveltség, a szabadidő mennyisége és eltöltésének módja stb.). Bár szegénység mindig is létezett, ám szintje, mértéke, társadalmi megítélése folytonosan változott. A hétköznapi szóhasználat szegénynek azt az embert tartja, aki éhezik, nincs hajléka, rongyos ruhákban jár. A szociológia azonban megkülönböztet relatív és abszolút szegénységet. Az abszolút szegénység áll közelebb a hétköznapi szóhasználathoz, azokról az emberekről van szó, akik már csak olyan alacsony szinten tudják kielégíteni alapvető szükségleteiket, hogy az komoly kárt okoz személyiségükben és szellemi-fizikai egészségükben. Az abszolút szegénységi küszöböt nem is olyan könnyű meghatározni. A középkorban például kevesek kiváltsága volt a cipő, napjainkban azonban kevesen vitatják, hogy egy rongyokba burkolt lábú ember ne lenne szegény. Tehát reálisabb képet kapunk, ha a szegénységről kialakított elképzeléseinket hozzáigazítjuk a változó társadalmi normákhoz és elvárásokhoz.
Relatív szegénységről akkor beszélünk, ha egyének, családok – vagy a népesség bizonyos csoportjai – nem rendelkeznek elegendő forrással ahhoz, hogy úgy táplálkozzanak, olyan tevékenységekben vegyenek részt és olyan életfeltételekhez jussanak, amelyek társadalmunkban szokásosak vagy legalábbis széles körben elfogadottak.
A szegénység okainak magyarázatai között fellelhető egy rendkívül érdekes megközelítés. Ez a szegénység kultúrája elmélet, mely Oscar Lewis nevéhez fűződik. Az elmélet szerint a szegény rétegbe tartozóknak jól felismerhető norma- és értékrendszere van. A szegénységhez tehát egy szubkultúra is kötődik. E kultúra teszi elviselhetővé – fizikailag és érzelmileg egyaránt – a szegény családok számára a terheket, ám megakadályozza őket a szegénységből való kiemelkedésben is.
Fontos, hogy az állampolgár élhessen is jogaival, a megélhetést biztosító megfelelő munkabérre, egyáltalán munkára van szükség ennek megvalósításához. A piac, az állam és a társadalmi mozgalmak együttes tevékenységére – és persze az állampolgárok aktív részvételére – van szükség a szegénység megszüntetéséhez.

A társadalmi mobilitás:

A nagy ívű mobilitás rendkívül ritka. Bár süllyedés is előfordul, mind egyes emberek pályafutásában, mind nemzedékek között, ez sokkal kevésbé gyakori, mint az emelkedés a ranglétrán. Ennek az az oka, hogy az iparosodással egyidejűleg általában csökken a mezőgazdasági foglalkoztatottság és nő az értelmiség, az alkalmazottak és a szakképzett munkások száma is. A lefelé irányuló mobilitás oka gyakran a felesleges munkaerő elbocsátása. A nők is nagyon gyakran lefelé mobilak legalábbis nemzedéken belüli mobilitás esetén, hiszen a nő lehet, hogy egy szépen induló karriert szakít félbe a gyerekszülés kedvéért. Mire újra munkába áll valószínű, hogy alacsonyabb beosztásban találja magát, vagy csak rosszul fizetett részidős munkát vállalhat.
A mobilitás mértéke meglehetősen alacsony az esélyegyenlőség eszményéhez képest. Az egész világon a legtöbb ember helyzete alig változik a családjáéhoz képest. A vertikális mobilitás ugyan sok embert érint, de ez többnyire inkább a foglalkozási szerkezet változásainak, s nem az esélyegyenlőség magas szintjének az eredménye.

Egészség és egyenlőtlenség:

Az emberek egészségi állapotát is nagymértékben érinti az egyenlőtlenségek megnyilvánulásainak elharapódzása.
A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen, jelentősen elmarad attól, amit társadalmi-gazdasági fejlettségünk általános szintje lehetővé tenne. A magyar újszülöttek életesélyei lényegesen rosszabbak, mint az Európai unió országaiban, a felnőttek rövidebb életre, és egyben kevesebb egészségben eltöltött életévre számíthatnak. Különösen kedvezőtlenek a hátrányos társadalmi helyzetű családban születettek életkilátásai ami a társadalom rendszerében tapasztalható egyenlőtlenségeknek is köszönhető. Mondhatni, hogy az egyenlőtlenségektől szenvedő társadalmak „önpusztító életet élnek”.

Újratermelődő egyenlőtlenség:

Az előítéletekről hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, mint a környezet-szennyezésről: tudjuk, hogy nagyon károsak, hogy mérgezik saját és gyermekeink életét, mégis gyakran kilátástalannak tűnik az ellenük való küzdelem. Valójában az oktatási intézményeknek, tanároknak és pedagógusoknak kulcsszerepük lehet abban, hogy legalább a következő generációk élvezhessék az előítéletektől mentes tiszta levegőt.
A hatalom egyenlőtlenségének alapjait minden felnövekvő generáció nevelése újratermeli, amikor a gyerekek megtanulják a téves információkat a diszkriminált csoportokról valótlan információk, viccek, sztereotípiák, elfogult tanárok vagy az egyenlőtlenségeket szentesítő egyházi dogmák formájában. Megtanulják igazolni, betartani és fenntartani a hatalomnak akár az erőszaktól sem visszariadó használatát. Az előítéletek csökkentésének sikerrel kecsegtető útja a valódi integráció és a multikulturális nevelés együttesen. Valódi integrációról akkor beszélünk, ha teljesül minden gyerek joga a jó minőségű oktatáshoz, ugyanakkor az oktatási intézményt is alakítjuk át úgy, hogy abban minden gyereknek egyenlő helye legyen benne, egyenlő mértékben használhassa ki fejlődési potenciálját, és identitása megfelelő megerősítést nyerjen. Továbbá a hatalmi-hierarchikus helyzetekben a hatalommal bíró fél hajlamos eszközként kezelni, tárgyiasítani az alárendelt felet, ami a pszichológiai elnyomás egyik formája, hiszen a kisebb hatalommal bíró fél szükségletei, érdekei és élményei alárendelődnek a nagyobb hatalommal bíró fél céljainak. Példa erre a nők férfiuralomból, vagy a munkások kapitalista uralomból fakadó tárgyiasítása. Nem nehéz érveket sorolni amellett, hogy a kisebbségekhez tartozó gyerekeknek égető szükségük van a tájékozott oktatási intézményekre, akik folyamatos kapcsolatban állnak a helyi családsegítő intézménnyel, hiszen különben kevés esélyük van pozitív identitás kialakítása, versenyképes iskolai végezettség megszerzésére és a többségiekkel való együttélés megtanulására.

Városunkban kiemelkedő szolgáltatást nyújt ebben az Albertirsai Kistérségi Családsegítő, amelynek munkatársai is azon fáradoznak, hogy az egyenlőtlenségből fakadó tüneteket kezeljék. Az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családokat, illetve személyeket felkutassák. Segítséget nyújtanak valamennyi élethelyzetben oly módon, hogy a családsegítő szolgáltat  nekik – a szociális munka alapelvei szerint -, vagy a szolgáltatásokhoz, lehetőségekhez való hozzájutásukat megszervezi.

 Minden mai társadalomban vannak szegények és gazdagok, hatalmasok és a hatalomnak kiszolgáltatottak, olyanok, akik el tudják érni, amit szeretnének, és ezért elégedettek, és olyanok, akiknek nem sikerül életcéljaikat megvalósítani, ezért egyenlőtlenek. Ez ellen nehéz küzdeni, de minden fejlett társadalomnak belső kötelessége.

Gér Mihály

   Gér Mihály

Városfejlesztési fórum résztvevőiNovemberben tovább folytatódott az albertirsai településfejlesztési koncepció kialakítása a Völgyzugoly Műhely Kft. szervezésében. A hónap folyamán háromszor ült össze egy nagyjából harminc főből álló csoport, melybe a képviselő testület tagjain kívül a városban működő egyesületek, civil szervezetek, vállalkozások és egyszerű városlakók is meghívást kaptak. A munka úgynevezett „nyitott fórum” formájában folyt.

Egy település jövőjének megformálásához elengedhetetlenül fontos a múltjának és jelenének megfelelő ismerete, hiszen minden jelenben és jövőben benne van a múlt. Életképes és megvalósítható jövőt pedig akkor lehet tervezni, ha azt a múltra és a jelenre építik fel. Amikor figyelembe veszik az adottságokat és kalkulálnak a hiányosságokkal, mint megoldandó feladattal.

A csoportmunka közösséggé kovácsolEzt a szembenézést valósította meg az első fórum, ahol a meghívottak véletlenszerűen összeállított csoportokban vették számba Albertirsa erősségeit (adottságait), és határozták meg gyengeségeit, a fejlesztendő, megoldandó feladatokat. A legtöbb erősséget szinte minden csoport azonosan látta, de sok volt az átfedés a megoldandó feladatok sorában is, pedig a csoporttagok sokkal inkább a saját, mintsem a szomszédos asztalok felé figyeltek. A csoportokban folyó munka hamar megteremtette az összhangot először az asztalokon belül, majd az összejövetel második felében is, amikor „kiterítették egymás előtt a lapjaikat”. Nagyszerű volt tapasztalni, hogy milyen jól ment az együttgondolkodás a politikai, gazdasági élet más-más oldalán állók között. Innen látszott, hogy a város érdekében mindenki hajlandó félretenni vélt- vagy valós politikai, gazdasági egyéni érdekét. Ez jellemző volt a fórum egész ideje alatt.

Együttgondolkodás a város érdekébenA második összejövetel célja a város jövőjének megvitatása volt. A fórum tagjai most is véletlenszerűen csoportokba rendezve igyekeztek meghatározni Albertirsa „jövő-céljait” a fejlesztés szükséges irányát és a fejlődés lehetőségeit.
A résztvevők alapvetően egyetértettek abban, hogy a város legnagyobb kincse, a természet adta lehetőség, a gyógyvíz. Ennek a fejlesztésére sok gondolatot fűztek fel, bár több más, értékes jövőcél is megfogalmazásra került. Ezek között is kiemelt feladatot és célt képviselt a város közlekedésének jelentős megreformálása, a környezettudatos gondolkodás kialakítása. Nagyon fontos feladatnak nyilvánította a csoport újabb munkahelyek teremtését, ipari övezet kialakítását, más vállalkozások idecsábítását. A kultúra terén a zsinagóga épületének Művészetek Háza céljára történő átformálását, a testvérvárosi kapcsolatok erősítését, helyi és országos fesztiválok megrendezését és a település múltjának lehető legmélyebb feltárását határozták meg szükséges iránynak. Fontosnak látták még a helyi szolgáltatások fejlesztését, a sportfejlesztéseket, ezen belül is regionális és országos sportrendezvények bevonzását. Helyet kapott még a tervek között a városközpont és a városkép tudatos fejlesztése, de felkerült a listára a civil aktivitás fejlesztése is.
Legnehezebb feladatot a résztvevőknek a számtalan jó gondolat közötti prioritás felállítása jelentette. Abban azonban egyetértettek a megjelentek, hogy mindehhez nélkülözhetetlen és talán legfontosabb feladat a város „eladása”, tehát a jó városmarketing.

A felajánlások átadásaA nagyszerű közös gondolkodást a meghívottak november utolsó napján ismét, ebben a formában immár utoljára gyakorolhatták.
Ekkor a korábban kitűzött jövőcélok eléréséhez szükséges intézkedések sorát gyűjtötték össze csoportmunkában a résztvevők. A korábban statikus csoportok ezen alkalommal átjárhatókká váltak; a csoporttagok kedvük szerint választhatták meg a számukra szimpatikus, illetve hozzájuk legközelebb álló feladatokat, és a korábbiakkal ellentétében bármikor átmehettek egy másik csoportba. Ez igazi szabadságot biztosított a gondolatok szárnyalásához.
Az intézkedések megvalósításához mindenki személyes felajánlással is hozzájárult, amit ugyan név nélkül írtak le egy papírra, de felolvasás után a fórum egyik koordinátora összegyűjtötte és mintegy jelképét a felajánlásoknak, átadta Fazekas László Polgármester úrnak.

A három fórumon összegyűjtött elképzelések, ötletek, információk felhasználásával készül el majd Albertirsa településfejlesztési koncepciója.

Nagyszerű dolog volt látni, hogy ennyire különböző emberek képesek közösen és együttesen gondolkodni a városunk jövője érdekében! Csak halkan kérdezem meg, ha ez egyszer sikerült, miért ne lehetne megoldani ugyanezt az összhangot, együttgondolkodást máskor is?

A fényképeket köszönjük a Völgyzugoly Műhelynek!

Kecser István felelős szerkesztő

            – cser –

Harmadik adventi gyertya meggyújtása AlbertirsánAz idei Adventen minden héten más és más felekezet gyújtja meg a várakozás gyertyáit a Mirelit-parkban levő Adventi koszorún. A harmadik, az öröm gyertya lángjának fellobbantására kis műsor keretében az albertirsai Baptista egyház vállalkozott. Nagyszerű kórus muzsikával, amolyan valódi öröm énekléssel varázsolta el a kis létszámú hallgatóságot.


La-Li Húsbolt Albertirsa - vasárnap is nyitva
December 13-tól már vásárolható a karácsonyi élő hal!


 

Az énekkar szépen, tisztán szóló hangjaiból egy más, új jellegű templomi hangzást ismerhettünk meg. Üdítő változatosság volt, a korábban megszokott tradicionális egyházi zenéléshez képest. Némi mosolyt csak az csal a számra szegletére, hogy egyik ének zenei világában egy régi, ’70-es évek korabei melódia csöppent elénk. Én két címen is ismertem, csak egészen más szöveggel – „A fény a napból jön”, vagy a „Ha minden nyelven” -. Régi építőtábori esték tábortüzei szinte nem múltak el anélkül, hogy ez a nóta, valamelyik gitáros fiatal repertoárjából elő ne került volna. A jelen így bizonyítja, hogy a zene örök, legfeljebb a szöveg változik.

Újvári Ferenc Baptista lelkipásztorA csodás énekek után Újvári Ferenc lelkipásztor mondott ünnepi beszédet. Beszédében párhuzamot állított a gyertya fénye és Jézus léte között, hiszen ahogy egy gyertya fénye képes utat mutatni a sötétben, úgy mutat utat lelkünk számára Jézus a lét sötétségében. Ide a csodás napsütéstől a halál sötétjén át jutottunk el. Kicsit érdekesnek ítéltem meg, hogy Krisztus születése előtti öröm vasárnapon miért kell pont a halálról beszélni, de a beszéd amúgy szép volt. Utána városunk polgármesterével és Major Judit alpolgármester asszonnyal közösen felkapcsolták a harmadik gyertya fényét. Hárman a harmadikat…

Mindezek ellenére úgy érzem, nagyszerű kezdeményezésnek lehetünk tanúi. Megismerjük egymás vallását, énekeit, liturgiáját; megérthetjük a másik Istenképét. Mai, gyűlölködéssel teli világunkban az ilyen események, rendezvénysorozatok nagyon fontosak lehetnek a békés egymás mellett élés tanulásában, a tolerancia és egymás elveinek, világlátásának tiszteletben tartása szempontjából. Nagy örömömre szolgált, hogy bár kissé távolságtartó módon, de jelen volt az eseményen Szőke Károly, a város Kulturális bizottságának vezetője, valamint másik alpolgármesterünk, Szőke Szabolcs is.

Kecser István felelős szerkesztő

– cser –

Albertirsán felavatták az új '56-os emlékművet.Akik most azt várják, hogy ömlengés következzen az irsai ’56-os megemlékezésről, azok most bizony tévednek! Ami viszont tény: az utóbbi évek szerintem legjobb, legnívósabb, igazán profin megszervezett és kivitelezett megemlékezését láthattuk, akik vettük magunknak a fáradságot, hogy ellátogassunk október 23-án vasárnap az ’56-os megemlékezésre és emlékmű avatásra. Örömmel konstatáltam, hogy a korábbi évekhez képest mintha az ünneplők végre többen lettek volna, mint a szereplők. Arra gondoltam, milyen szerencse, hogy most nem kell felkelni senki ellen, mert bizony nem, hogy két hetet, de két órát sem élne ezzel a lelkesedéssel a forradalom.

Résztvevők és szereplők az albertirsai '56-os megemlékezésen.Nem tudom a gyér érdeklődés az időjárásnak, az ilyesfajta ünnepek megkopásának, vagy annak tudható be, hogy elöregedő társadalmunkban 1956 emléke nem pontosan úgy él, mint ahogy azt újabban, főleg legújabban prezentálják nekünk.
Én még ellenforradalomnak tanultam, amolyan „szőr mentén” megfogalmazva ezt is. Kicsit később, amikor kíváncsiságomtól vezéreltetve szert tetten néhány ’56-os könyvre, az abban leírtak és a Köztársaság téren és szerte Budapesten fejjel lefelé felakasztott, szemmel láthatólag agyonvert emberek képeit láttam, akiket tömeg állt körül és néhány bátor hazafi éppen rugdosta a himbálózó hullát. Azt olvastam, hogy a fehér zászlóval a pártház épületéből kilépő Mező Imrét és a vele kijövő két katonát lelőtték. Olyan fényképeket láttam, hogy a felkelők a pártházba behatolva, onnan kiskatonákat kicibáltak és agyonlőtték őket, a holttestüket meggyalázták.
Aztán lassan a köztudatba is belopózott Nagy Imre és Maléter Pál neve, majd a többieké: Tildy Zoltáné, Kovács Béláé, Erdei Ferencé, Kéthly Annáé. Utóbbiak lettek volna a többpártrendszerre áttérni kívánó ország koalíciós partnerei a különféle pártok színeiben.
Az is világossá vált számomra, hogy 1956-ban a szovjet katonai megszállás, a sztálinista totális diktatúra ellen kelt fel a magyar nép. Ám azt a következtetést vontam le, hogy a felkelésben részt vevők többsége alapvetően a társadalmi berendezkedésen, tehát a munkáshatalomra épülő szocialista rendszeren nem kívánt változtatni. Kétségtelen tény, hogy akkor is voltak olyan törekvések, amik a félig feudális, félig kapitalista rendszert kívánták visszaállítani. Azt hiszem ez volt az, ami a szovjet csapatokat visszafordíttatta. Talán Kádár érezte úgy, hogy a szocializmus került, kerülhet veszélybe. Azt hiszem ezt mi sosem tudjuk meg, majd szép unokáink esetleg, az idő távlatából. Tehát a felkelést alapvetően a munkások, a diákok robbantották ki, ők vitték végig! Persze, hogy voltak közöttük magasabb végzettségűek, mérnökök, vezetők, orvosok, katonák és rendőrök, kiszabadított politikai foglyok, akik érthető okokból gyűlölték a rendszert.  Tehát sokféle magyar ember vett részt a forradalomban, de egyféle ember biztosan nem volt ott: polgár.
És most tessék, ennyi idősen kell megtudnom egy államtitkártól, aki még nálam is fiatalabb, hogy ott voltak a a pesti polgárok…
(Mint ahogy most hallom azt is, hogy Brüsszel Moszkva…. Bár én nem értek hozzá, de úgy emlékszem, mintha az EU nem rohant volna le tankokkal minket, hanem emlékeim szerint szépen és szabadon elmentünk a szavazófülke magányába és szavaztunk. Méghozzá ÉRVÉNYESEN! Tehát egy ÉRVÉNYES népszavazáson, szabad akaratunkból döntöttünk úgy, hogy Szent István nyomdokain haladva részt kérünk és helyet foglalunk Európa egységében, annak népes és sokajkú családjában. Elfogadtuk és tudomásul vettük, hogy nem mi vagyunk, akik a kártyákat keverik, de ha okosan politizálunk, jó lapokat kaphatunk. Tehát a szocialista rendszerrel -merthogy kommunizmus a büdös életben nem volt, nem csupán Magyarországon, de még a Szovjetunióban sem!- ellentétben partnerként veszünk részt, választott képviselőink útján Európa irányításában. Az okos képviselő befolyásolni tud, a buta kiabálni.)
Na „ugorgyunk”, hogy Pósalaki bácsi szavaival éljek.
1956-ban okos emberek próbáltak egy demokráciát, egy szólás szabadságra épülő, mégis demokratikusan létező, többpártrendszerű szocializmust létrehozni. Sokan azt várták, hogy a Szabad Európa rádió ígérgetései valóra válnak és nyugati, vagy amerikai segítség érkezik. De nem jött. Akkor sem jött! Viszont jöttek helyettük a Szovjetek, és mint az oroszok 1848-ban, 1918-ban és 1945-ben Jaltában (mert ki hiszi azt el, hogy a Párizs környéki békeszerződésnek nem a Jaltai Egyezmény volt az elődje?). Az árulónak kiáltott nyugat tudta azt, amit sok magyar a mai napig nem képes felfogni: egy nyugati beavatkozás haladéktalanul kirobbantotta volna a III. Világháborút és ez az atomfegyverek árnyékában, egy vérszemet kapott és igencsak erős Szovjetunióval szemben keserves pusztuláshoz vezetett volna! Talán ha nem durvulnak el a dolgok és az igazságosztást az igazságszolgáltatásra bízták volna, ha nem lett volna több esetben személyes vendetta, sokszor -mint a pártházi kiskatonák esetében- szimpla gyilkosság, nem került volna sor a Szovjet csapatok visszatérésére és sok magyar véráldozatra! Szilárd véleményem, hogy el lehetett volna kerülni ezt a hatalmas,  szomorú és felesleges vérontást! Ami a legsiralmasabb az egészben, hogy a saját felelősségünket még most sem ismerjük el a kialakult helyzetben!
Félreértés ne essék, részemről minden tisztelet és őszinte főhajtás az elesetteknek, mert igen, ők hősök voltak! Ők példaképek lehetnek ma is, mert életüket adták azért, amiben hittek! Akik meghaltak, nem tehetnek, nem tehettek arról, hogy voltak közöttük szimpla gyilkosok és üresfejű barbárok, akik vérgőzös fejjel nyakunkra hozták a bajt! Mert mindegy, hogy mi okozta a holtak halálát, őket tisztelet illeti! Tisztelet a hűségükért, az önfeláldozásukért! Tisztelet azért, mert mertek fellázadni egy elnyomó rendszer ellen, egy diktatúra ellen, vállalva a lázadás minden következményét, akár a halált is! Hősök voltak. Nem azért, mert nem féltek, hanem azért, mert annak ellenére is szembe mertek szállni a tankokkal, a géppuskákkal, az erőszakos hatalommal! Szolgáljanak Ők számunkra is példaképpen! Lássuk, hogy a diktatúrát, ha nem védelmezi a szovjet, vagy orosz katonaság, le lehetne, és le lehet győzni! Tanuljunk a múlt hibáiból, hogy ne ismétlődhessenek meg! Tekintsünk hőseink példamutatásár, bátorságukra, hazaszeretetükre, önfeláldozásukra! Ez az én ’56-om, nekem ezt mondják a mártírok.

Nagyszerű dolog, ha egy társadalom, legyen akár egy mikroközösség, egy kisváros is akár, emlékmű állítással tisztelegjen a hősi halottjai és a névtelen hősei előtt. Albertirsán volt erre egy kopjafa, amit a 60. évfordulóra, valaki ötletétől vezérelve kibővítettek. Az így kialakult emlékmű vegyes érzelmeket váltott ki, olyannyira, hogy az avatás előtti napon valaki, vagy valakik fehér festékkel összefestették azt. Ez is egy formája a vélemény nyilvánításnak. Igaz, meglehetősen primitív, de végül is ez is vélemény nyilvánítás.

Azok számára, akik nem voltak ott, álljon itt néhány fénykép és rövid videó az ünnepségről:

Szabó Sándor gyönyörű tárogató játéka invitálta a közönséget

Szabó Sándor gyönyörű tárogató játéka invitálta a közönséget

A Kecskeméti Katona József színház művészei

A Kecskeméti Katona József színház művészei

Albertirsai Daloskör

Albertirsai Daloskör

A Gerje-parti Fúvósegylet zenei aláfestést adott a műsor egyes elemeihez

A Gerje-parti Fúvósegylet zenei aláfestést adott a műsor egyes elemeihez

A hivatalos elöljáróság

A hivatalos elöljáróság

Az albertirsai templomok papjai közösen szentelték fel az emlékművet

Az albertirsai templomok papjai közösen szentelték fel az emlékművet

polgarmesteri beszéd

Városunk Polgármesterének megemlékezése

Pogácsás Tibor államtitkár

Pogácsás Tibor ünnepi beszéde

Az ünneplők

Az ünneplők

Ünneplők

Ünneplők

A megemlékezés virágai

Sokan helyezték el a megemlékezés virágait

A csend méltóságában

A csend méltóságában

az alkotó tisztelgése

Az alkotó tisztelgése a hősök előtt

az alkotók egy része

Ketten az alkotók közül:
Gérné Mezősi Aranka és
Várhelyi György

- cser -

– cser –

veszettség elleni vakcinázási térkép 2016 ősz2016. október 1-15. zajlik hazánkban a rókák őszi veszettség elleni orális vakcinázása. Pest megyében a mi városunkra is érvényesen a vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?
A tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

A csalétek az ember számára kellemetlen szagú, belsejében alumínium bliszterben található a vakcina.
A vakcinázás pontos időpontjáról a települések önkormányzata ad megfelelő időben tájékoztatást.

A veszettség vírusára a vadon élő és a házi emlősállatok egyaránt fogékonyak, de vakcinázással a betegség megelőzhető. Ezért is van az évente kötelező veszettség elleni oltás. természetesen, ahogy egy korábbi cikkünkben már megírtuk, érdemes lenne a cicákat is beoltatni, de az jelenleg nem kötelező.

Magyarországon a betegség a vakcinázási program miatt ritkán fordul elő, utoljára idén februárban mutatták ki a vírust egy rókában. Emberi megbetegedés 1994 óta nem volt.

Ennek ellenére érdemes különösen odafigyelni főleg a külső, erdős területek környékén és tanyákon lakóknak!

 

- cser -

– cser –

 

 

30 éves az albertirsai gyógyvizű strand

30 éves az albertirsai gyógyvizű strand

Hosszú évek óta először lesz érzékelhető ismét az albertirsai gyógyvizű strand fejlődése. A felújítás legszembetűnőbb eleme a bejárattal szemben levő, úgynevezett „beülős” medence, mely teljes egészében megújul, de a többi medence hibái is kijavításra kerülnek. Ezen kívül megszépül és korszerűsödik a „felső” büfé is, de jut pénz járda felújításra is! Az idei szezonban ezekkel az újdonságokkal várja a megfizethető áron pihenni, gyógyulni vágyókat a város fürdője, mely az idén ünnepli 30. születésnapját.

 

A városi strandot 1986-ban, az idén 30 éve adták át. A helybeliek összefogásával épült, akkor még egyetlen medencével, minden külső segítség nélkül.
Az albertirsai strandfürdő gyógyhatású termálvizes fürdő. Hatását izom- és ízületi megbetegedések, valamint nőgyógyászati problémák esetében fejti ki.
Részletesebb ismertetőt itt talál ->
A komplexumban két beülő medence, 34 oC -os vízzel, két gyerek medence, a félköríves 36 oC-os, a pancsoló 28 -30 oC-os és egy úszó medence található. Ez utóbbi az optimális 25 26 oC-os vízzel.
Városunkban a tisztasági és egészségügyi törvényi szabályozásánál szigorúbban, naponta cserélik a medencék vizét, az előírt kétnapos cserék helyett.
Könnyű megközelíthetősége, és a strand környékén levő kiadó szálláshelyek mennyisége ideálissá teszi nem csupán a város lakói, de akár messzebbről érkező vendégek számára is.

Igazán nem lehet azzal vádolni a strand vezetését, hogy herdálnák a rendelkezésre álló pénzösszeget, hiszen rengeteg dolog változik az idei strandszezonra városunk gyógyvizű fürdőjében! Rövid képes összeállításunk elkészítésében segítségünkre volt Kerepeszki Norbert, a fürdő vezetője, valamint Fazekas László Polgármester.

Alberirsai gyógyvizű strand

A teljes felújítás alatt álló beülős medence

A medence felújításába a befúvó rendszer cseréje, a víztükör feszítésére való elfolyórendszer teljes felújítása, a medence köré egy rozsdamenetes anyagból készült korlát, és a medence mellett levő tusoló hibáinak kijavítása is belefért. Az új helyen kényelmesen üldögélhetnek a 34 oC-os vízben a gyógyulni vágyók. Ennek a medencének a vize alacsonyabb, mint a feljebb levőé, így az alacsonyabb növésű vendégek számára is kikapcsolódási lehetőséget nyújt.

 

Albertirsa gyógyvizű strand

Félköríves beülős medence

A félköríves medence (36 oC-os) kijavításra és a korlát rozsdamentes anyagra való kicserélésére is futotta! Arra a kérdésre, hogy a belső, kör alakú medence sorsa hogyan alakul majd, egyelőre nem sikerült választ kapni. Annyi bizonyos, hogy annak az alépítménye is igencsak rossz állapotban lehet, így ott is teljes felújítás szükséges.

Albertirsa gyógyvizű strand, úszó medence

Albertirsa gyógyvizű strand, úszó medence

A másik két nagy medence kisebb hibáinak korrekciója is megtörténik. Ezek is új festést kapnak majd.

 

 

Albertirsa gyógyvizű strand térkövezés

Albertirsa gyógyvizű strand térkövezés

A térkövezés a felújítás során emléket állít a 30 évvel ezelőtti megnyitásnak, valamint a város nevét is magába foglalja a dekoráció.

Már csak annak kell drukkolni, hogy a tervezett időpontra sikerüljön mindent elintézni és a bonyolult engedélyezési eljáráson is túl legyen a felújított medence, hogy Pünkösdkor kinyithassa kapuit a városi fürdőkomplexum! (Amennyiben mégis csúszna az átadás, nem tudom, a lakosság hogy viszonyulna egy két lépcsős nyitáshoz; második körben, nagyjából egy hét differenciával lehetne csak használatba venni a teljes felújításon átesett részt.)

 

Albertirsa gyógyvizű strand büfésora

Albertirsa gyógyvizű strand büfésora

A strandolni vágyókat több vendéglátó egység, büfé, fagyizó, lángosos, söröző is várja. Ezek egyike, a nagyobb medencéknél levő büfét az idén az önkormányzat saját üzemeltetésben működteti, s első lépésként ugyanezzel a felújítási lendülettel rendbe is tették, mert roppant lelakott állapotban volt.

 

Albertirsa gyógyvizű strand büfé

Albertirsa gyógyvizű strand büfé

Reméljük, hogy hamarosan lesz lehetőség a strandhoz tartozó parkoló áldatlan állapotának javítására is!

 

 

 

 

 

 

Kecser István felelős szerkesztő

– cser –

Rendhagyó polgármesteri fogadóóra a könyvtárban

Fotó: alterirsa.hu

Zseniális ötletet valósított meg városunk Polgármestere: rendhagyó módon a városi könyvtárban tart fogadóórát, egészen pontosan két órát minden hónap elő szombatján. Két szempontból is rendhagyónak mondható a kezdeményezés. Először is maga az időpont tér el a megszokottól, másodszor pedig a helyszín az, ami nem mindennapi, nem szokványos. Vajon mik a tapasztalatok, milyen témák merültek fel eddig az immár harmadik alkalommal megrendezett „Teázzon Velem” délelőttön. Ezekről a kérdésekről, a különleges fogadóóda tapasztalatiról beszélgettem Fazekas Lászlóval, városunk első emberével.

A Márai Sándor Városi Könyvtár közel 40 ezer kötettel várja olvasóit. A könyvtárnak jelenleg 1 911 tagja van, akik közül 1 318 rendszeres olvasó. A könyvtár honlapja, a http://kulturatközvetitunk.hu oldalról érhető el, de jelenleg feltöltés alatt áll. Ezért a távhasználat a Facebook-on keresztül történik. Itt lehet meghosszabbítani a kölcsönzési időt, itt lehet lefoglalni új könyveket, valamint a különféle foglalkozásokra is itt lehet jelentkezni.

– Mi az oka, és ki az ötletgazdája ennek a különlegességnek?

– A korábbi fogadóórákon, a Hivatalban nem egyszer azt tapasztaltam, hogy a hivatali környezet, a folyosói várakozás frusztrálja a hozzám érkezőket. Sokszor mire odakerül, már szinte nem is tudja, miért jött. Előfordult már hangos szóváltás is a várakozók között, aki bejön, már kényelmetlenül érzi magát, mert tudja, hogy kint milyen sokan várakoznak még. Sokan be sem jutnak, vagy a munkájuk miatt egyszerűen nem érnek oda a fogadóórámra. Ezeket a gátlásokat akartam feloldani, a problémákat kiküszöbölni azzal, hogy egy mindenki számára elfogadható szombat délelőtti időpontban, és egy semleges helyen, barátságos környezetben tudunk beszélgetni a hozzám érkezőkkel.

– Mik az eddigi tapasztalatok?

 

– Úgy látom jó a fogadtatás. Az első alkalommal sokan vártak rám, de a környezet miatt barátságos beszélgetések alakultak ki a várakozók között. A második alkalommal korántsem volt tumultus. Akkor számomra volt igazán hasznos ez a közeg. Ma harmadszor vagyok itt, és jó hangulatú, kényelmes beszélgetésekkel telik az idő.

– Milyen témák merültek fel eddig? Jobbára személyes problémák, vagy a várost érintő kérdések?

– Volt ilyen is, olyan is. Jellemzően inkább közügyekkel kerestek meg. Több felvetés és kérés érkezett az utak állapotával kapcsolatban, kerékpár utat is többen kértek. A külsőbb kerületekben a földutak állapota jellemzően rossz, oda kértek segítséget. De szó volt még közművesítésről, civil szervezetek támogatásáról, közterületi emlékműről, játszótér, közösségi tér kialakíthatóságáról, játszóterek többfunkciós eszközeinek elhelyezhetőségéről is. Több Kérdés, felvetés érkezett a városi fürdő fejlesztésével kapcsolatban is.

A felvetett kérdésekre milyen válaszokat lehetett adni?

– Sok esetben alapvetően ez pénzkérdés. Itt türelmet tudtam csak kérni. A problémák jelentős részét magam is ismertem, de jó volt látni, hallani, hogy vannak, akik a saját környezetük, a mikroközösség érdekeiért eljönnek. A strandra az idei évben már mintegy 30 millió forintot fordítunk, szemben a tavalyi 12,3 millióval. Az akkori sürgős feladatok helyét mára átvette a tervezett felújítás. Ennek keretében a beléptető épülethez legközelebb eső ülőpados gyógymedence teljes felújítását végezzük el. Ebbe a munkába beletartozik a műszaki rész, valamint a burkolat teljes cseréje is. Azt gondolom érdemes ezzel a témával komplexen foglalkozni, a majdan megépítésre kerülő sportcsarnokkal összevontan is. A strand amúgy is nagy népszerűségnek örvend. Tavaly 32,3 milliós bevétel mellett 29,9 millió forintba került a működtetése. A fejlesztésre szánt összeget még ugyan nem hozta be, de szép eredménynek érzem így is. Örülnék, ha ez a tendencia fokozódna. Tudom, ehhez jelentős infrastrukturális fejlesztésekre is szükség van. A többi felvetett fejlesztések egy része is tervben van, de volt néhány jó új ötlet, amit érdemes felkarolni.

Valóban nehéz ügy a játszótér kérdése. Erre van-e valami elképzelés?

– A javaslat lényege, hogy a Mirelite Parkban alakítsunk ki egy játszóteret, ami egészen új ötlet, de mindenképpen érdemes végiggondolni! Elképzelés csak körvonalakban van, még formálódik. Az azonban igaz, hogy kevés játszótér van, azok elhelyezkedése sem a legjobb és a felszereltségük is hagy kívánnivalót maga után. Mindenképpen foglalkozni fogunk a dologgal!

Út, kerékpárút és járdafejlesztéssel kapcsolatban mi várható? Nagy kár, hogy megszűnt a járdaépítési támogatás!

– Reményeim szerint nem szűnt meg, és lesz erre ismét keretünk! A legégetőbb kérdés a városon áthaladó hatalmas kamionforgalom. Ebben a témában most ismét egyeztetünk Pogácsás Tiborral, a terület országgyűlési képviselőjével, mert a 4-es gyorsforgalmi út korábbi elképzelését áttervezték, így nekünk is át kellett alakítanunk, immáron sokadszor az elkerülő úttal kapcsolatos elképzeléseinket. Ez egy akkora volumenű beruházás, hogy a város ezt képtelen egyedül megvalósítani!
A belső utak közül a legkritikusabb kérdés itt még a Vasút út – Pesti út kereszteződése. Már többször írtam ez ügyben a Közútkezelőnek, mivel ez főút állami kezelésben, de legutóbb még csak válaszra sem méltattak. Pedig valamit kezdeni kellene vele, mert egyre rosszabb az állapota, és valóban borzalmas kihajtani a Vasút útról, s ez a Dánosi útra is igaz. Sajnos 2011-ben az új kormány megszüntette azt a korábbi útfejlesztési lehetőség, hogy a saját forrás mellé majdnem ugyanannyit az állam is odatett, pedig így lényegesen könnyebb volt rendben tartani az útjainkat.
Büszkén mondhatom azonban, hogy a 40-es út mellé, a Pesti útra most készíttetünk egy tanulmányt kerékpárút megvalósíthatóságára is. Ennek van ugyan két neuralgikus pontja, de azt gondolom, ha a legszűkebb szakaszokról elvisszük a bicikliforgalmat a párhuzamos utcákra, akkor ki tudjuk küszöbölni ezt a nehézséget. Ez persze nem azt jelenti, hogy ősszel már neki is tudunk állni a megvalósításnak, de már van remény, hogy megoldjuk ezt a sürgető gondot is!

Az általunk a Facebook-on végzett röpke közvélemény kutatás szerint ezek a problémák foglalkoztatják leginkább városunk polgárait, ezért szeretném, ha e tárgyakban ismét és többször is kaphatnánk tájékoztatást!

– Természetesen, semmi akadálya nincs! Számomra is nagyon fontos, hogy a megfelelő információ mindenkihez eljusson, ne gondolhassa senki, hogy ezek a kérdések a város vezetésének mostohagyermekei. Csak örülök annak, ha a legfrissebb információk minél szélesebb körhöz eljutnak.

Kecser István felelős szerkesztő

– cser –

Időjárás

Városunk adataiért
kattintson a képre!HőtérképAdatszolgáltató: Időkép.hu

Archívum