Tudják Önök, hogy mi az a TAK vagy a TkR? Nem? Pedig érdemes lenne tudni! Az építésügy és az építés szabályozásának átfogó reformja keretében az Országgyűlés tavaly törvényt alkotott a „Településkép védelméről” – 2016. évi LXXIV. törvény – valamint a végrehajtás érdekében a Kormány kiegészítette a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendeletét.

Lakossági fórum 2017.06.14.Ennek szellemében volt a tegnapi napon megtartva egy lakossági fórum, ahol a városi főépítész, Körösztös Ágnes és Fazekas László polgármester tájékoztatta a -szerintem- gyér érdeklődőt és igyekezett választ adni a felmerült kérdésekre. Mindenek előtt megnyugtattak minket arról, hogy Debrecenben ezen a témájú lakossági fórumon mindössze 6-an, Cegléden pedig alig több mint tízen vettek részt.
Városunk főépítésze elmondta, hogy mennyire fontos egy település eredeti arculatának megőrzése. Kéri megjelentektől, hogy városunkban jártukban-keltűkben, amennyiben szép, megőrzésre alkalmasnak gondolt építészeti megoldást látnak azt fényképezzék le juttassák el a képet az önkormányzathoz. A képhez legyen mellékelve a készítő neve és a fénykép helyszíne (az sem baj, ha az ingatlan, ingatlanrész, kerítés, stb. tulajdonosának hozzájárulása is szerepel).
Az ilyetén módon kiegészített és az iroda által összeállított TAK a helyi tervezőmérnökök rendelkezésére lesz bocsátva, hogy a hozzájuk forduló építtetőknek ötleteket, támpontokat, segítséget adjanak egy-egy ingatlan kialakításában. A könyv csupán javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz majd meg. Célja a település arculatának egységesítése az építészeti emlékek megőrzése és átültetése a modern kornak megfelelő építészeti megoldásokba.
Tessedik iskola Táncsics utcai épületFazekas László elmondta az is, hogy a Völgyzugoly Műhely Kft. által tavaly vezetett hosszútávú fejlesztési koncepció tervezése már mintegy 95%-ban összeállt, a TAK azzal párhuzamosan futtatható, hiszen a két program nem egymásra épül, bár szorosan összefügg.
Lakossági kérdésre szóba kerültek a város jelentős egyedi értékeket hordozó épültei is, melyek sorsáról, védettségről és az ezzel kapcsolatos feladatokról hallhattunk tájékoztatást. Ebben külön foglalkozott polgármesterünk a Tessedik Iskola Táncsics utcai épületének speciális helyzetével. Hiszen az önkormányzat a tulajdonos, viszont a KLIK a fenntartó, s ez számtalan bonyodalmat okoz. (Ettől persze az a gyönyörű épület szívbe markolóan rossz állapotban van.)

Települési Arculati Kézikönyv (TAK):

A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.

Településképi rendelet készül(TkR):

Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a kerület vagy kerületrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.

Hozzászólások

hozzaszolasok

Powered by Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Időjárás

Városunk adataiért
kattintson a képre!HőtérképAdatszolgáltató: Időkép.hu

Archívum