önkormányzat

Mi nem szeretnénk megvárni, amíg megválasztott képviselőink elmesélik nekünk, hogy milyen jól is tették a dolgukat! Mi Önöket szeretnénk megkérdezni a Facebookon arról, hogy Önök szerint hogyan sikerült városunkban a 2015-ös esztendő! Most Önök értékelhetik a képviselők, a választott testület munkáját!

Ehhez a következő napokban különböző kérdéseket fogunk feltenni, amikre adott válaszaikkal Önök, választók fogják meghatározni, hogy választott képviselőik eltalálták-e az Önök prioritásait. Lehet, hogy néhány képviselő itt fogja megtudni, hogy a választókerülete lakossága mit is tartana fontosnak, mit is kellene képviselnie! No persze ehhez Önnek ismernie kell a képviselőjét! Erre is rá fogunk kérdezni!

Arra is keresnénk a válaszokat, hogy Önök, albertirsai lakosok, választó polgárok mit gondolnak, mik a legfontosabb tennivalók a városunkban. Most Ön értékelheti, Önök értékelhetik a megvalósult, vagy meg nem valósult ígéreteket! Mi megőriztük a választási célkitűzéseket, azok között is fogunk mazsolázni egy kicsit.

Most egy hosszabb „játékra” invitáljuk Önöket. Szeretnénk, ha velünk tartanának a végéig, s mi megígérjük, hogy az eredményeket összegzés után az első testületi ülésen vezetőink elé tárjuk, mint a városlakók akaratát!

A kérdések kizárólag a Facebook-on lesznek elérhetők. Egy kérdés 4 – 5 napig fut, utána új kérdés következik, de régit nem vesszük le.
Az összesítéskor neveket nem nézünk, számunkra az arány, és a válaszadók száma a fontos!

Azt gondolom, essünk neki!

Kecser István felelős szerkesztő

– cser –

Lezajlott az önkormányzati választás. Eldöntöttük (eldöntötték nekünk), ki is képviselje a lakókörnyezetünk érdekeit a következő öt esztendőben. Mint ahogyan az is eldőlt, hogy a város ismét csak az eddigi polgármester, Fazekas László vezeti.

Mindenek előtt gratulálunk a győzteseknek!
Azonban számukra is most jön még csak a neheze!
Ugyanis bármelyik párt, szervezet is küldte, azért mégiscsak a közvetlen lakókörnyezete, a városrész problémái kell, hogy foglalkoztassák! Ha nem ennek szellemében ténykedik, megszegi esküjét, és alkalmatlanná válik feladatának betöltésére!
Mert a helyi képviselőink elsősorban a mikroközösség, a választókerület érdekeit kell, hogy képviseljék, aztán a város érdekeit, és csak ezek után jöhetnek a pártérdekek! Készséggel elhisszük, hogy lesz olyan ember, aki számára ez nem kis feladatot fog jelenteni, de ígérjük, hogy ha kell, név szerint fogjuk emlékeztetni arra, mi is a munkája, és kinek tartozik elszámolással!
Elvileg a nagy dolgokban egyetértés kell, hogy legyen, hiszen mindenki az elkerülő út, és a fürdőfejlesztés különféle koncepciójával szállt ringbe! Ez nagyszerű, hiszen innen látszik, minden képviselő ugyanazokat a gondokat látja a legsürgetőbbnek; ezek szerint minden adott ahhoz, hogy ki-ki megtéve a maga engedményét, közös nevezőre vigyék a dolgot! Mert máshogy nem fog menni! Aztán majd megint jön az egymásra mutogatás, és aki a leghangosabban kardoskodott a megvalósítás ellen, majd szemére veti a többieknek a meg nem valósult álmokat! Remélem nem így lesz!

A választásoknak vannak persze a városra nézve pozitív hozadékai is!

hulladékgyűjtők városszerteA teljesség igénye nélkül, csak annyit jegyzünk meg, hogy tetszetős hulladék gyűjtő edények lettek kihelyezve szerte a városban! Reméljük, hogy a voksolási láz múltával is üríteni fogják őket!

Új parkolósávot kapott a Somogyi Béla utca is. Valóban nagy szükség volt rá, hiszen áldatlan állapotok uralkodtak ismét csak az útszélen parkoló autók miatt!

Az idei évben megújultak a temetők bejáratai is, amire szintén nagy szükség volt!

Külön örömömre szolgál, hogy egyik felvetésem, a most már Határ út járdája is megújult!
Az erre gyalogosan közlekedőknek már nincs is más dolguk, mint használni, a végre használható gyalogutat! Tapasztalatom szerint most többen veszik igénybe, mint korábban, így volt értelme a jobbításnak! A most még kissé összevissza közlekedős is, remélhetőleg, csak rászoknak a járda használatára, ha megunják az autók és autóbuszok elöli elugrálást!

Albertirsa, Tavasz utca

És igen, nagyon szép lett a Tavasz utca és Sport utca a Pesti úttól a Tavasz utcáig tartó szakasz! Tény, hogy már igencsak töredezett, gidres-gödrös volt ez a szakasz!

Reméljük, hogy döntéshozóink egyszer tesznek egy kirándulást a Hősök útján a Vasút utcától egészen a Dánosi útig, és nem hagyják ki azt a csuda érdekes gödröcskét sem, ami a Koltói Anna utcával szemben, középtájt boldogítja az autósokat!

Szóval, Hölgyeim, Uraim! Van tennivaló bőven! Önöknek a lehetőségük, hogy még szebbé, még élhetőbbé tegyék a városunkat! Azt hiszem sokak nevében kijelenthetem, hogy a város szépsége nem a turulmadarakon és azok  számán múlik, az élhetősége pedig nem azon, hogy mely kormánytag, megyei elnök és hasonló mikor és hányszor tesz látogatást nálunk!
Mi, az Alterirsa szerkesztői minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy figyelemmel kísérjük a dolgok menetét, és igyekezzünk megfelelően tájékoztatni olvasóinkat, továbbra is szubjektív megítélésünk alapján!

 

- cser -

– cser –

Amikor 2009-ben apám falujába (ma már város) költöztem, nagy örömmel tapasztaltam, hogy minket elkerült az országot átható gyűlöletkeltéses politizálás.

Aztán jöttek az önkormányzati választások, amik végül is rendben lementek.

Folydogált az élet szépen csendesen, mígnem egy kormánypárti képviselő, polgármesterségért indult ugyan, de a “futottak még” kategóriával kiegyezve, lassan, de biztosan beállt a pártja hivatalos propaganda hadjáratába: “mindegy mit mondasz az ellenfeledről, csak sározd össze!”

Először egy röplapocskán nevezte “brutális megszorítás”-nak az idei költségvetés egyes -annyiban hibás, hogy nem lettek kihirdetve- intézkedéseit, aztán az önkormányzat bérmaradványának elköltésével kapcsolatban tett javaslatokat.

Mi is a bajom?
Egyik az, hogy azok után, hogy ezeknek (később csatlakozott hozzá egy szintén Fideszes képviselő, meg még “egy polgár”) az emberek annak a pártnak a tagjai, amelyik havonta új adóval sarcolják az ország polgárait, miközben milliókat tömnek olyan zsebekbe, amik eddig sem voltak üresek, amelyik párt SZJA intézkedésének köszönhetően a munkavállalók 80%-a járt pórul, amelyik párt emberek ezreit taszította eddig kilátástalan helyzetbe, ezek az embereknek kifért a száján a “brutális megszorítás” kijelentés!

Hogy miután a polgármester (nem védem, mert biztosan nem angyal!) megválaszolta a bérmaradvány elosztásának miértjét -nevezetesen törvény szerint nem tehetett mást, mint amit tett-, ezek az emberek csak ismételgetik törvénysértő javaslataikat!
Bennem ez felveti az alkalmasságuk kérdését, egyrészt.
Hiszen ha nem tudják a törvényt, akkor hogy kerültek oda, ahol vannak, akkor a hangadó hogyan mert -és bizonyára nem adta fel ambícióit, ennek szól a most indított mocskolódó kampánya- elindulni törvénytudás nélkül egy város vezetői posztjáért? Különös tekintettel arra, hogy -ha információm nem csalnak- éppen az ő vezetése alatt vesztette el a város zeneiskolája az önállóságát? (Ha valaki egy intézmény normális vezetésére nem képes, hogyan tudna egy egész város megfelelően vezetni?)
Ha meg tudja a törvényt, akkor miféle ember az, aki a törvénysértésre akar rávenni bárkit is?
Nem ezt hívják felbujtásnak?
Vagy netán úgy gondolja, hogy “Oszt jó napot!” országban a hatalmon levőknek mindent szabad? Büntetlenül?
S ha már jelenleg ez így van, akkor vajon meddig maradhat így?

-cser-

Időjárás

Városunk adataiért
kattintson a képre!HőtérképAdatszolgáltató: Időkép.hu

Archívum