húsvét

A harmadik nap üzenete

Forrás: http://users.atw.hu/imreweboldala/

„Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz énbennem, ha meghal is él; És a ki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal.” Talán még soha nem volt aktuálisabb János evangéliumának üzenete, mint ezen a Húsvéton. Hiszen pont a feltámadás ünnepének hetében csapott le a terror Európa fővárosára.

 A diktátorok, a fasizálódó emberek számára azonnal világossá váltak a szükséges lépések: elzárni, kizárni, bezárni az országot, elzárni, kizárni, bezárni a háború elől menekülőket, mert a menekülthullám farvizén terroristák jöhetnek be keresztény világunkba.
Pedig ez, bár félig igaz, mégis hazugság, és pontosan szembe megy a krisztusi tanítással, sőt, magával a feltámadásba vetett hittel is!
A hataloméhes emberek számára a hit csak egy eszköz a tömegek meggyőzésére, a hatalom megszerzésére vagy birtoklására az által, hogy másokat ellenségnek nevez ki. A tömegek jelentős része, pedig elhiszi, hogy a terrorizmus elleni harc, harc az emberrel. Pedig ez a harc soha nem az egyes emberről, hanem az ordas eszméről szól! Ez persze a diktátorok és fasiszta gondolkodás számára ingoványos talaj, hiszen maga a fasiszta eszme is ordas eszme, tehát ha felfedné az igazságot, akkor önmagát lehetetlenítené el. Ezért tolja rá a felelősséget a megtévesztett emberekre. Sikerrel, hiszen a bombákat fizikailag valóban emberek hozzák működésbe. De a modern kori vallásháború –mert ennek vagyunk elszenvedői, tanúi- eszmerendszere az, ami a bombákat előállíttatja!
Közülünk, sajnos nagyon sokan, hívők és ateisták egyaránt felülnek a megtévesztésnek és felszállnak az idegengyűlölet gyorsvonatára. Pedig az nem máshova visz, mint oda, ami elől menekülni akar: a háborúba, a pusztításba, a pusztulásba éppen olyan ordas eszmék mentén! Hiszen elég lenne csak gondolkodni; de ezt a képességet a televízió, a rádió, a szájbarágós mantrák, a sulykolás hivatott elvenni tőlünk, tőletek!

De nem félni kell, hanem hinni! Hinni Húsvét üzenetében: a feltámadásban!

Hiszen mi mást is üzenhet nekünk a Húsvét, Krisztus harmadnapra való feltámadása, mint azt, hogy győzzük le félelmeinket, és merjük elhinni, hogy a halálnak nincs hatalma felettünk! Ne feledjük Máté tanítását: „Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.”
Legyen hát ez a feltámadás ünnep Az Ünnep! Abban a hitben, hogy Krisztus feltámadt, merjük elhinni azt, hogy a jó is feltámadt vele együtt, hogy a gonosznak nincs hatalma felettünk, jöjjön az a határainkon kívülről, vagy belülről!
Hagyjuk feltámadni magunkban Krisztust, az Ő békéjét, a megbékélését és a szeretetét, ne engedjük, hogy félelmeinken keresztül ordas eszmék bábjaivá silányítsanak bennünket is!

Ünnepeljük szeretetben, békében a Húsvétot!

Kecser István felelős szerkesztő

– cser –

Minden Olvasónknak Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

 

Bolsodg Húsvétot kíván az Alterirsa!

Boldog Húsvéti ünnepeket kívánunk minden Olvasónknak!

„Valóban feltámadt!” Köszöntik egymást Húsvét vasárnapján a falusiak Kárpátalja szerte. Fajra, nemre, vallási hovatartozásra és bőrszínre való tekintet nélkül.

Pászka kosárVasárnap reggel a falu apraja nagyja összeszedi a kis kosárkájába a Húsvét elengedhetetlen kellékeit (1-2 szem tojás, egy darabka kolbász, darabka szalonna, só, vaj, gyerekeknek csokoládé, és az elmaradhatatlan pászka-kenyér), ünneplő ruhába öltöznek és elviszik megszenteltetni a jövő ételeit; az életüket.

 Hiszen összeköti őket a falu gondja, a saját gondjaik.
Nekik sem jobb, mint nekünk, sőt! Náluk, a mi számunkra elképzelhetetlen méretű a korrupció, szinte járhatatlanok az utak, a polgármesterek kezében gyakorlatilag semmi hatalom, semmi eszköz nincs, de feladat akad bőven!

A Kárpátaljai magyarságnak egy dologgal nem kell megküzdenie: az ott élő többi magyarral, románnal, ukránnal, cigánnyal, ruszinnal; egymással.
Mert ők tudják, amit mi nem: egy a sorsuk, egy hazában élnek, s annak gondai éppúgy rajtuk csapódnak le, mint a mi hazánk gondjai mirajtunk. Ők tudják, hogy a politikát a politikusok játsszák, a választóknak pedig két választás között is élni kell. Csendesen tapasztalnak, aztán négy évente elmennek, és két vonásba sűrítik véleményüket. De nem gyűlölik egymást azért, mert egyikük erre, másikuk amarra szavazott. Nekik a feltámadás minden évben a szeretet, a békés egymás mellett élés , az új vetés, a régi haragok, sérelmek elfelejtése, a régi barátságok feltámadása!

Pászka szentelés Kárpátalján.Tanulnunk kellene ezektől az emberektől! Nekik nem arra van szükségük, hogy bármelyik párt vészharangot kongatva az ott élő magyar kisebbségért megkülönböztesse magát a többiektől! Nekik pont nem arra van szükségük, hogy irredenták viszályt szítsanak közöttük! Nekik békére, megértésre, és munkára, rendes fizetésre van szükségük! Nekik arra van szükségük, hogy ha átjönnek a határon, akkor ne „Ukránok” legyenek, hanem éppen úgy magyarok, mint mi magunk! Mert nekik a saját hazájukban igazából nincs bajuk azzal, hogy magyarok! Nem szégyen-e, ha Magyarországon nem lehetnek azok?

Nekünk sem ártana már végre feltámadni! Feltámadni a szónak abban az értelmében, hogy a bennünk rejlő ember feltámad! Megtanulhatnánk, hogy az örömeink, a bajaink közösek, és nem egymásra kell haragudnunk, hanem azokat kell kiűznünk magunk közül, akik a viszályt szítják; akik szerint az elesetten nem segíteni kell, hanem büntetni kell őt, akik szerint ebben a megmaradt 1/3 hazában 1. és 2. rendű állampolgárnak titulálnak azok, akiknek mi együtt keressük meg az kenyerét, fizetjük meg a kényelmét!
Fel kellene támadnia bennünk az értelemnek, és nem szabad hagyni, hogy ebben az erősen fogyó közösségben egymás ellen fordítsanak minket! Mert mi is ugyanazokon az utakon járunk, és nem lesz senkinek olcsóbb, vagy drágább a tej, a kenyér azért, mert ide, vagy oda szavazott! Ugyanazt az árat fizetjük, de nem mindegy, hogy mennyit! A tetteken mérjük az embert, ne a szavakon!
Fel kell támasztanunk magunkban a hitet! A hit adja a reményt, és a bizalmat! Fel kell támadnia bennünk a bizalomnak, hogy minden nap után új nap jön, és abban a napban is lesz valami szép, ha más nem, hát az, hogy ismét sikerült túlélni! Aztán majd jön a feltámadás!
Mert Krisztus is feltámadt!

Bizony feltámadt!

- cser -

– cser –

Időjárás

Városunk adataiért
kattintson a képre!HőtérképAdatszolgáltató: Időkép.hu

Archívum