Hasznos információk

A minap többen is megkerestek, hogy nemtetszésüknek adjanak hangot azért, mert információjuk szerint a Nyáregyházi utcával szemben a Hősök útján kiszórt és elterített murva egy szelektív hulladék gyűjtő sziget kialakításának első mozzanatai.

Volt, aki azt is tudni vélte, hogy máshonnan hozzák ide a tároló edényeket, más arról mesélt, hogy a Polgármester sem tudott az akcióról.
Tekintettel arra, hogy egy olyan országban élünk, ahol bármi megtörténhet, és annak az ellenkezője is, megpróbáltunk utánajárni, mi az igazság valójában.

Először nézzük, mit is ír erről a KVVM:

Albertirsa, Hősök útja, Nyáregyházi utca kereszteződés

„A gyűjtősziget elhelyezése történhet közterületen, lakóövezetben, kereskedelmi egységek közelében úgy, hogy alkalmas legyen a gyalogosan történő megközelítésre. Fontos szempont a telepítésnél, hogy nagy forgalmú, könnyen megközelíthető legyen, teremtsen kedvet a használatához.
Gyűjtősziget közterület használati engedély birtokában létesíthető. A közterület használati engedélyt a települési önkormányzat adja ki, az eljárásba nem vonják be a szakhatóságokat (hiszen nincsenek építési, illetőleg telepengedélyezési feladatok).”

A hulladékgazdálkodási törvény (2012. évi CLXXXV. törvény) kicsit konkrétabb megfogalmazása:
43. § (2)
d) a települési hulladék hulladékgyűjtő szigeten történő elhelyezése csak kiegészítő megoldásként, elsősorban olyan sűrűn lakott településrészeken legyen alkalmazható, ahol az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása nem biztosítható;

Álljon itt még egy ajánlás a gyűjtőszigetek kialakításához:

1. Gyűjtőszigetek kialakítása

A gyűjtőszigetek legtöbb esetben 3-4, piktogrammal és tájékoztató feliratokkal ellátott, színes konténerből állnak. A telepítés helyét, amennyiben nincs szilárd burkolattal ellátva, le kell betonozni vagy járdalapokból kell kialakítani. A konténereket a környezetüktől esztétikus térelválasztókkal (palánk, sövény) célszerű elválasztani.

Végül, de nem utolsó sorban mit is ír a KRESZ:
40. § (5) Tilos megállni:
Ezt látod, amikor kijössz a Nyáregyházi utcábólc) be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti;
d) körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül, ha a közúti jelzésből más nem következik;

Tehát foglaljuk össze, mi is a bajom a sziget elhelyezésével, véleményem szerint hol megy a dolog szembe a törvényességgel, és ami a nagyobb baj, a józan megfontolással:
– a terület nem felel meg a létesítési szempontoknak, hiszen sok mindent el lehet mondani róla, kivéve azt, hogy sűrűn lakott lenne, így eleve kérdéses, hogy képes lesz-e betölteni azt a szerepet, amit szántak neki;
– a jelenlegi állapotában minden bizonnyal nem felel meg annak a kritériumnak, hogy eső esetén a csurgalékvíz ne okozzon talajszennyeződést (márpedig vízbázis van alattunk, így különösen veszélyes a talajszennyezés! Adott esetben megéri mérlegelni, nem történik-e itt természet károsítás.), bár ennek a veszélye elvileg a kisebb, mert nem lenne szabad, hogy olyan anyag kerüljön bele, ami szennyezést okozhat (bár tudjuk látjuk, hogy nem csupán bele kerül olyan, aminek nem ott lenne a helye, hanem még mellé is, így a józan megfontolás és az eddigi tapasztalatok alapján kellene gondolkodni, nem az optimális állapot szerint);
Ezt látod a Hősök útjából, ha balra nézel– a helyszín, ha valaki egy kicsit is ismeri, eleve kizárja, hogy ide lehessen tenni bármi olyan műtárgyat, ami az autósokat megállásra ösztönzi, hiszen a Hősök útjának ez a szakasza éppen egy olyan rész, ahol a Nyáregyházi utcából kihajtani szándékozóknak az autó elejét jócskán ki kell dugni, mert a balról levő temető, és az út jobb kanyarja nem teszi lehetővé a biztonságos kikanyarodást így sem. Tehát ha a szemközti oldalon megáll egy autós, hogy kidobja a szemetét, a vele szemben közlekedő autó számára potenciális baleseti forrássá válik!

Mindezekkel a kérdésekkel, problémákkal megkerestem Polgármester Urat, akitől a következő tájékoztatást kaptam:

Döntés született egy létező hulladékgyűjtő sziget áthelyezéséről, mert a bolt, aminek jelenleg a közelében van, nagyon tiltakozott a sziget miatt kialakult kosszal, szeméttel kapcsolatban. A helyszín megválasztásban kiemelt szerepet kapott az, hogy lakóházaktól lehetőség szerint távol legyen, a környéken élők számára a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozza.
A terület sávosan MÁV, illetve önkormányzati terület, így nehéz volt olyan területet találni, ami alkalmas is, és Önkormányzati tulajdon is.
Bárhol kerül is elhelyezésre a hulladék sziget, mindenhol a lakosság ellenérzésével fog találkozni. Megoldás lehet, hogy több más településhez hasonlóan szüntessük meg a szelektív szigeteket, azonban ez esetben félő, hogy erdeink még a jelenleginél is szemetesebbek lesznek.

Ígéretet kaptam arra, hogy február 16-án, hétfőn újratárgyalják az általam felvetett problémák tükrében a kérdést, és megpróbálnak jobb megoldást találni!
Ezt megköszönöm Polgármester Úrnak!
Én nagyon bízom a megfontolt, szakszerű döntésben, és abban, hogy nem a lobbi érdekek, hanem a valós, társadalmi érdek, a közjó, és a törvényhozók szándéka szerinti megoldás óhajtása fogja meghatározni a végkimenetelt!

Mindenképpen szeretném leszögezni, hogy a szelektív hulladékgyűjtést nagyon hasznosnak és jónak tartom! Nem szeretném, ha városunkban megszűnne! Tudom, és elfogadom, hogy ennek érdekében bizonyos áldozatokat kell hoznunk, és hajlandó is vagyok meghozni azokat, azonban a felesleges dolgokkal nem tudok azonosulni!
Mert úgy vélem, hogy az ide áthelyezett szelektív sziget elhagyott, amolyan lakatlan sziget lesz, kitéve az enyészetnek, és vélhetően  sok minden fog belekerülni, csak aminek kellene, az nem nagyon! (És pont a törvény általi elvárásnak nem felel meg!)
Én úgy vélem, hogy elsősorban a fejekben kellene rendet tenni! Felvilágosító munkával elérni azt, hogy ne dögöt dobjanak bele, és aki nem szállíttatja elé a háztartási szemetét, az ne ebbe akarja belegyömöszölni! (Megjegyzem én megvizsgálnám annak a lehetőségét, hogy a segély terhére az önkormányzat vállalja át a hulladékszállítás költségét az arra rászoruló családoktól. Minden esetre bölcsebb dolognak tartanám, mint az egészségügyi térítési díjak elengedését!) Erre megfelelő lehetőség lenne a szigeten egy tábla elhelyezése, amin a helyes viselkedés szabályai lennének felírva, és esetleg még kamerázása is. Ezzel részint visszaszorítható lenne a szándékos rongálás, és visszakereshető lenne a mindannyiunk pénzét elherdáló magatartás, a kommunális hulladékot elhelyezők kiszűrése is! Igen, tudom, hogy erre lesz, aki azt mondja, hogy aránytalanul magas bekerülési költség. Ám kérdezem, nem térül-e meg azzal, hogy nem kell napról napra a köz-foglalkoztatottakat ide küldeni takarítani, hanem végezhetnek a város számára valóban hasznos munkát?
Megértem én, ha valaki nem akar a háza, boltja körül rendetlenséget és szemetet, még csak azt sem mondom, hogy nincs igaza. Ám az már a döntéshozók felelőssége, hogy egy forgalmas helyről elhozzuk-e a gyűjtőszigetet egy olyan helyre, ahol vélhetően a kutya sem fogja keresni, és erősen vélelmezhető, hogy nem arra lesz használva, amire kitalálták! Azonban ha már mindenképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy hasztalan dologra herdáljuk az adófizetők pénzét, akkor legalább tegyük úgy, hogy közben más életét, testi- és vagyonbiztonságát ne veszélyeztessük!

Végül, de nem utolsó sorban a terület képviselőjétől kérdezem: hol volt, amikor mindezt meg kellett szavazni? Vajon miért nem jutott eszébe, hogy mielőtt felemeli a kezét, nota bene, mikor ez a téma napirendre kerül, megkérdezze az itt lakókat? Vagy ez amolyan úri huncutság?

- cser -

– cser –

Az idei évben a jövő héten szombaton lesz az utolsó lehetőség a zöldhulladék leadására. Adta tudtul a Polgármesteri Hivatal.

utloso_zoldhulladekMiközben olvasom a felhívást, felrémlik előttem a volt hulladékudvar előtti elképesztő látvány, amiben hétről-hétre részünk van: zsák-hegyek a betonon.

Mert az Önkormányzat elszállíttatja. Elszállíttatja, hogy a város lakossága ne háborodjon fel (mondjuk teljesen jogosan) a szemét hegy láttán, ami mindjárt köszöntené a városba látogatót, vagy éppen hazatérőt. Elszállíttatja azért, hogy ne csúfoskodjon ott pofátlanságunk gyümölcse.
Mert vajon minek nevezhető, amikor valaki mindenféle szemetet oda szállít, nem egyszer fényes nappal pakolva le az utánfutóról. Minek nevezhető az, aki a köz pénzén a saját mocskát takaríttatja el? Még megérteném, ha szegény ember tenné. De mikor van szegény embernek furgonja, fiatal autóval utánfutója?
Hogy akarunk így bármi változást, amikor a fejekben nincs rend? Ezek az emberek még mindig a kádári gulyáskommunizmus langyos pocsolyájában dagonyáznak, mindent az államtól várnak! Nekik csak jogaik vannak, a kötelességet meg nyűgnek tekintik.
A közösséggel fizettetik meg saját problémáik megoldását!
Ezek az emberek szavazhatnak bárkire, mentalitásukban korcs kommunisták maradnak. (Korcsok, mert a rendszer valódi hívei ilyet sosem tettek volna, hiszen abban az időben is volt erkölcs, mégha szocialista erkölcsnek hívták is!) És látatban biztos vagyok abban, hogy ezek az emberek a leghangosabban háborognak mondjuk a városi kommunális adó mértéke, vagy egyáltalán léte miatt! Ha az nem lenne, miből fizetné város az ő mocskuk eltakarítását?hulladékos zsákok a volt hulladékudvar előtt
Hallottam ezzel kapcsolatban olyan megnyilvánulást is, hogy legalább oda teszi, és nem az erdő aljába, az út mellé. Ha úgy nézzük, még igaz is lehet. De nem úgy kell nézni!
Mert ebben az országban mindenki csak kapni akar, de tenni bármit is, csak nagyon kevesen! Mert mindenki a saját törvényei szerint akarja működtetni a világot maga körül, s a meglevő előírásokat figyelmen kívül hagyja. Fel kellene ismerni végre, ahhoz, hogy többet kaphassunk, többet is kell adnunk! És ez bizony úgy működik, hogy először adunk, aztán várhatunk bármit is! Hogy ez esetben mit kell adnunk? Mit kéne? A fegyelmünket, a tisztességünket. Csak úgy látom, azt tapasztalom, ezekből egyre kevesebb van!
A fegyelmünket kellene adni, ami szerint a zöldhulladékot csak a meghatározott napon visszük oda. És a tisztességünket, hogy csak zöldhulladékot viszünk oda! Mert most, szemmel látható, hogy se önfegyelem, se tisztesség!

Érdemes lenne megfontolni oda egy éjjel is látó kamera elhelyezését, és a közösség pénzének herdálóval kifizettetni a hulladékszállítást!
(Kár, hogy azok, akik ezt megteszik, a továbbiakban nagy valószínűséggel sem saját, sem gyermekük jövőjével nem törődve az erdő szélére pakolnák ki a szemetüket….)

- cser -

– cser –

 

patika_kereszt

Június 01-02.
CENTRUM Gyógyszertár
2730 Albertirsa, Vasút u. 4/11.
Tel: 53/571-241

Június 08-09.
REMÉNY Gyógyszertár
2730 Albertirsa, Vasút u. 4.
Tel: 53/370-070

Június 15-16.
IRSA Gyógyszertár
2730 Albertirsa, Somogyi B. u. 36.
Tel: 53/371-645

Június 22-23.
IRMÁK Gyógyszertár
2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 26.
Tel: 53/571-118

Június 29-30.
CENTRUM Gyógyszertár
2730 Albertirsa, Vasút u. 4/11.
Tel: 53/571-241

No, nem úgy, ahogy sokan gondolnák, hanem még egy picit időzzünk a szelektív hulladékszállítás szappanoperájában, hiszen lassacskán már csak dolog lesz biztos: a kezelő cég elnevezése.

Újabban – gondolom sokak nyomására – végre belátta a szolgáltató, hogy ha mindig kevesebb és kevesebb zsákot biztosít a gyűjtéshez (ugye emlékszünk rá, először úgy volt, hogy négy tele szákért kapunk hármat, háromért kettőt; a hogyan továbbra már nem volt kedvem rákérdezni, mert attól féltem, megkapom, hogy csak egy zsáknyi szelektív hulladékot gyűjtök, azt miért vagyok képtelen a saját pénzemen bezsákolni… holott és úgy gondolom, ha fizetünk, adott esetben nem is olyan keveset, a hulladékszállításért, és főleg, ha nevelő célzattal – megjegyzem nagyon helyesen!! – háztól is elszállítják a szelektíven gyűjtött hulladékot, akkor ugyan biztosítsanak már ehhez megfelelő gyűjtőzsákokat, ha meg nem, akkor ne legyen zsák, hanem legyen erre saját edényem, amiből a kommunális hulladékhoz hasonlóan kiürítik a gyűjteményemet.), lassan, de biztosan le fogja szoktatni az embereket a szelektív gyűjtésről! És végre megszületett a javaslat: ahány teli zsák, annyi üres lesz, azonban maximum 3 db. Ezzel már azt hiszem egyet is lehet érteni, hiszen igen kicsi a valószínűsége, hogy amennyiben adott esetben a műanyag palackokat laposra tapossuk, és hasonlóan járunk el a tejes-, gyümölcslés, sörös, vagy konzerves dobozokkal – nem, ne kövezz meg, persze, hogy nem várom el a 75 éves nyugdíjastól, a 1250 grammos kutya eledel üres dobozán esőtáncot járjon a 40 kilójával! -, bizony belefér egy-egy zsákba, és az sincs előírva, hogy ha a gyűjtő nincs tele, akkor ész és értelem nélkül ki kell rakni csak azért, mert ma szállítási nap van! Tehát a megszületett megoldással még egyet is lehet érteni! Én azt mondom, örüljünk annak, hogy továbbra is házhoz jönnek, elviszik, és ésszerű mennyiségű cserezsákot biztosítanak nekünk!

Mert bizony, én nagyon örülök annak, hogy nem kell túrákat tennem a műanyag hulladékommal, meg a fém dobozokkal, hanem saját portámon szépen összerakhatom, és újrahasznosítják! Amióta ez a lehetőség fennáll, bizony előfordult nem egyszer, hogy a kukaedényem alján kotyogott egy kis olyan hulladék, amivel már végképp nem tudtam mit kezdeni! Hiszen -bár idén lesz 10 éve város Albertirsa, azért valljuk be őszintén, faluhelyt az ember mindig megtalálja a helyét minden, a háztartásból kikerülő maradványnak. Az ételmaradék, száraz kenyér legrosszabb esetben a tyúkok elé vándorol (na jó, ha Neked, Kedves Olvasó nincs, a szomszédodnak biztosan van, és nem valószínű, hogy haragudna érte, ha átadnád neki a kerítésen, esetleg néha egy-egy doboz tojással honorálná is), a papír elég a kályhában, de gyűjthető is. A műanyag szelektíven szedhető, a fémdobozok és egyéb italos dobozok (tej, gyümölcslé) szintén. Így jóformán alig marad olyan anyag, ami az országban levő a hulladékhegy egyikét növelné.

Mert korántsem mindegy, hogy a holnap embere mennyire fog odafigyelni a környezetére, hiszen abban gyermekien, unokáink fognak élni; nem akarhatunk nekik rosszat!

Az viszont némi aggodalommal tölt el, hogy a komposztálható hulladék begyűjtésével kapcsolatban még mindig nem lehet semmit sem tudni!

– cser –

Ezt, és több egyéb kérdést is feltettünk a Hírös Kft. ügyfélszolgálatának annak kapcsán, hogy az utolsó komposztálható hulladék begyűjtésekor nem osztottak új zsákokat, és a szelektív hírlevélből is kimaradt a zöld-hulladék begyűjtésének időpontjai.

Kérdésünkre telefonon azt a felvilágosítást kaptuk, hogy nem szűnik meg ennek a fajta hulladéknak a begyűjtése. Azonban az idei szelektív hulladékgyűjtési menetrendet egyelőre csak az első negyedévre dolgozták ki. Mivel ebben az időszakban nem szoktak zöld-hulladékot gyűjteni, ezért nem található meg az információ a negyedéves hírlevélben.

– Az utolsó begyűjtéskor csak mi nem kaptunk zöld zsákot, vagy senki?

– A vártnál nagyobb érdeklődés mutatkozott a komposztálható hulladék összegyűjtése területén, ezért a megrendelt zsákok sajnos idő előtt elfogytak. Így fordulhatott elő, hogy nem csupán Albertirsán, de sajnos több helyen sem tudtunk cserezsákot biztosítani. A szükséges zsák mennyiséget már megrendeltük, de még nem szállították le számunkra.

– Mikor indul újra ennek a hulladékfélének a gyűjtése, és mibe tehetjük?

– Várhatóan áprilisban ismét elszállítjuk a keletkezett komposztálható hulladékokat, erről a következő hírlevélben már pontos időpontokat is olvashatnak. A gyűjtésre bármilyen áttetsző zsák alkalmas, tehát ilyenbe kell majd kihelyezni a kapuk elé.

Tehát örömmel konstatálhatjuk, hogy idén is lesz szelektív hulladékgyűjtés, csak kicsit nehezebben körvonalazódik a menetrend.

-cser-

Zsákok begyűjtésének módja, plusz zsák igénylése

Szelektív hulladékgyűjtésre az idén lesz lehetőség. A  sárga  (újrahasznosítható hulladék)  zsákokat a gyűjtési napokon reggel  7:00 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé, mert a  hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem szállítják el, csak a következő hónapban!
Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, a Társaság jogosult megtagadni annak elszállítását. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg annyi cserezsákot helyeznek el a postaládákba amennyi tele kihelyezésre került.
Fontos tudnivaló! Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, újrahasznosítható hulladékok bármilyen más áttetsző, műanyag zsákban kihelyezhetők! Ezen felül plusz zsák igényelhető a lakossági hulladékudvarokban.

Újrahasznosítható anyagok (sárga zsák) gyűjtési napjai:

ALBERTIRSA:

Január  25
Február 22
Március 29

CEGLÉDBERCEL:

Január  25
Február 22
Március 29

DÁNSZENTMIKLÓS:

Január  8
Február 5
Március 5

Holnap annak próbálunk utánajárni, lesz-e az idei évben is „zöld zsákos” komposztálható hulladékok begyűjtése.

Időjárás

Városunk adataiért
kattintson a képre!HőtérképAdatszolgáltató: Időkép.hu

Archívum